Buurt verbolgen na gekapte bomen in het gemeentepark Zwevegem

Het park na het kappen van de bomen en het rooien van de aanplantingen. (Foto RRZ)
Redactie KW

Ondanks de gemaakte belofte van enkele beleidspartijen dat met de inplanting van de nieuwe school geen groen zou verdwijnen, werd in het begin van de week een ware ravage veroorzaakt door het kappen van bomen en het rooien van aanplantingen.

Het gemeentebestuur belooft nieuwe aanplantingen tijdens de eerste fase van de herwaardering van het gemeentepark.

Eind vorige week ontstond commotie in de buurt toen werd vastgesteld dat diverse bomen tegen de vlakte moesten. Vooral de bewoners tegenover de school in de Kouterstraat waren verbolgen. Een buurtbewoner die liever anoniem wenste te getuigen: “We zijn ontgoocheld in het beleid en voelen ons bedrogen en belogen. We kregen de hinder er gratis bij, want men week af van het uurschema voor de uitvoering van de werken met start midden in de nacht en ook op zaterdag. Daarnaast zien we nu dat het park kaalgeplukt wordt voor de aanleg van een garageweg en ook nog ander groen sneuvelt voor de herwaardering van het gemeentepark. Dit ondanks de belofte dat er geen ‘twijgje groen’ zou verdwijnen. In totaal is een 20-tal bomen tegen de vlakte gegaan. Men belooft wel nieuw groen aan te planten, maar het zal wellicht jaren duren vooraleer de nieuwe groene gordel enigszins een mooi uitzicht krijgt en de huidige kale plekken weer groen ogen.”

We kregen de hinder er gratis bij, met start midden in de nacht en ook overlast op zaterdag

Burgemeester Marc Doutreluingne verwees ons voor uitleg door naar schepen van Openbare Werken Marc Desloovere (SP.A). “In ons beleidsplan was een van de aandachtspunten de herwaardering van het gemeentepark”, geeft Marc Desloovere mee. “Door de aanleg van een garageweg aan de kant van de Ommegangstraat was het noodzakelijk om bomen te rooien en te kappen. Aangezien we het park een facelift zullen geven, werden ook enkele zieke bomen verwijderd en wat groen, dat er verwilderd bij stond. Daarnaast moest voor de aanleg van nieuwe verlichtingskabels eveneens groen sneuvelen. Nu we toch een grondige renovatie in een eerste fase overwogen, wilden we niets aan het toeval overlaten om dan kort erna opnieuw te moeten saneren. Er zullen daarom ook enkele wandelpaden heraangelegd worden.”

“We kunnen wel stellen dat elke verdwenen boom zal vervangen worden door nieuwe bomen, zij het op andere plaatsen”, gaat de schepen verder. “Zo zal rond de nieuwe school opnieuw het nodige groen aangeplant worden. Er komt een groenscherm tussen de school en het grote grasveld. Tussen de school en de eerste woning in de Kouterstraat komt eveneens de nodige aanplanting met struikgewas van maximaal 1,5 meter hoogte. Achter de rotonde worden ook nieuwe bomen aangeplant. En aan de rand van het groenveld komen de nodige elektrische voorzieningen om bij evenementen in het parkgebied over de nodige accommodatie te kunnen beschikken.”

rode asfaltlaag

“Ziet het park er nu eventjes niet uit, dan moet tegen halfweg november deze eerste fase van de herwaardering afgewerkt zijn en zal men een ander beeld te zien krijgen. In de loop van 2017 zal dan de tweede fase van de herwaardering starten in de zone van de kiosk en de vijver en het kleine speelplein met zandbak. Tevens zal de omgeving van de school bij de heraanleg van het wegdek tussen de P. Benoitstraat en Rodenbachstraat een rode asfaltlaag krijgen en er is een ‘kiss en rideweg’ aangelegd langs de school om bij de start en het einde van de school de verkeershinder te beperken”, besluit Marc Desloovere.

(RRZ)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.