https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Brugse scholen De Maricolen en Het Kleurenpalet ongerust over afbraak asbestdak

De verkoop van de toekomstige woningen en flats start op 25 maart. (foto CAAAP)
De verkoop van de toekomstige woningen en flats start op 25 maart. (foto CAAAP)
Stefan Vankerkhoven

De Brugse N-VA-gemeenteraadsleden Nele Caus en Dirk Barbier trekken aan de alarmbel over asbest op de site van De Gulden Roos. Ze vragen om de werken uit te stellen omdat de bouwwerf zich vlakbij de scholen De Maricolen en Het Kleurenpalet in de Brugse binnenstad bevindt.

In de Groenestraat worden de voormalige percelen van Rust Roest en opslagplaatsen van de stad Brugge door CAAP, een dochterbedrijf van Artes, ontwikkeld tot een nieuw woonproject. De plannen dateren al van 2013 en zijn afgelopen week met de verkoop van de voormalige loodsen Himpe in een stroomversnelling geraakt. De vervallen bebouwing maakt plaats voor 16 eengezinswoningen en 42 appartementen rond een groen, publiek park en enkele pleintjes. Onder de site komt er een ondergrondse parking met 90 plaatsen. Op 25 maart start de verkoop.

N-VA-gemeenteraadsleden Nele Caus en Dirk Barbier juichen dit mooi bouwproject toe, maar vragen om een nauwgezet toezicht op de afbraakwerken. “Nergens in het dossier leest men op welke manier de asbestplaten uit het dak van deze site zullen worden verwijderd. We mogen niet vergeten dat de gebouwen van de Maricolen in de Oude Zak en Basisschool Het Kleurenpalet in de Groenestraat pal naast deze site liggen”, merkt Nele Caus op.

Zo zullen de nieuwe huizen in de Brugse binnenstad eruit zien. (Foto CAAAP)
Zo zullen de nieuwe huizen in de Brugse binnenstad eruit zien. (Foto CAAAP)

“In coronatijden vinden veel lessen plaats met open ramen voor wat extra ventilatie. We mogen het niet dromen dat er asbestdeeltjes vrijkomen en zo in de klas terecht komen”, vult Dirk Barbier bezorgd aan. “Wat ons ook verwondert is dat er geen overleg geweest is met de scholen. Nu slaat dit nieuws als een bom in bij vele verontruste ouders, die zelfs al hun kinderen thuis willen laten in afwachting van duidelijkheid en de garantie dat dit alles op een veilige wijze kan uitgevoerd worden”, aldus Nele Caus. Zij vraagt CAAP om te wachten tot de paasvakantie om het asbestdak van 2.000 vierkante meter in alle veiligheid, weg van de kinderen, verwijderen.

Geen uitstel

Urbanisatieschepen schepen Franky Demon begrijpt de vraag voor het uitstellen van de asbestwerken: “Ook ikzelf heb die vraag reeds aan de aannemer eerder gesteld, die na het verkrijgen van de omgevingsvergunning volledig zelf verantwoordelijk is voor de timing. Het verschuiven gaat jammer genoeg niet, anders zou er in september een probleem komen rond verkeersveiligheid rond de school.”

“Om de schoolomgeving maximaal te ontlasten in het bouwproces, werd in de planning rekening gehouden dat de afvoer van de grond uit de bouwput (duurtijd van 6-8 weken) in de zomervakantie zal gebeuren. Dit is de enige vakantieperiode die voldoende werkdagen bevat en dus ook de enige optie hiervoor. Om dit te kunnen waarmaken, moeten de voorbereidende werken hiervoor (bemaling, beschoeiing, archeologie en sloopwerken) voorafgaand uitgevoerd worden. Dit brengt ons qua timing op de wegname van asbesthoudend materiaal (golfplaten op dak) tussen 15 maart en 1 april.”

Geen gevaar

”Indien de asbestverwijdering pas in de paasvakantie kan plaatsvinden, moet het grondverzet opschuiven en zal dit tijdens de schoolperiode vallen met veel trafiek van zwaar vrachtverkeer tijdens de schooluren tot gevolg. Dit lijkt ons een nog minder goede oplossing, zeker gegeven het beperkte risico van de asbestverwijdering : het gaat hier over platen die vrij toegankelijk zijn en eenvoudig kunnen worden weggevoerd zonder ze te beschadigen. De werken worden uiteraard uitgevoerd door een aannemer met de nodige certificaten en knowhow op dat vlak. Vanuit mijn team handhaving milieu wordt de situatie opgevolgd en zal er op regelmatige basis een controle ter plaatse worden uitgevoerd tijdens de afbraakwerken.”

Volgens Jonas Vanhauter, projectleider bij CAAP, is er geen gevaar voor de gezondheid: “Het gaat om golfplaten waarin asbest verwerkt zit. Een gespecialiseerde firma verwijdert ze en springt er heel omzichtig mee om, er komt geen kap- of klopwerk aan te pas. De platen moeten enkel gedemonteerd worden en worden in een vrachtwagen afgevoerd.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.