Bomen op de Ieperse Grote Markt krimpen: “De bomen leven nog net”

Volgens schepen Goudeseune zijn de bomen op de Ieperse Grote Markt amper gegroeid de afgelopen tien jaar. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

Sam Vancayseele (Groen) betreurde op de Ieperse gemeenteraad dat er zo weinig ruimte is voor bomen op de vernieuwde Leet. Ook de bomen op de Grote Markt lijken het moeilijk te hebben. Schepen Ives Goudeseune (Vooruit) bevestigde dat het niet goed gaat met de bomen op de Grote Markt. “Er moet gekozen worden voor volledige heraanleg.”

In zijn interpellatie ‘Een hart voor ontharding’ pleitte Sam Vancayseele (Groen) op de Ieperse gemeenteraad maandag voor meer bomen in de binnenstad. Volgens het raadslid is de herinrichting van de Leet in dat opzicht een gemiste kans. “Wie soms nog eens Facebook opent, zal het al gemerkt hebben: de Ieperling vindt de Leet een dode steenvlakte”, aldus Vancayseele. “Afgaand op de vakken die bedoeld zullen zijn voor bomen, hebben we toch onze bedenkingen. Meer dan ooit hebben we nood aan groen binnen de stadsmuren en in de kernen. Het is in onze ogen niet alleen belangrijk om bomen te hebben in de stad, maar ook de wortel voldoende ruimte te geven. In die zin zien we ook verbeteringsmogelijkheden op de Grote Markt. Pas als we het goede voorbeeld geven, kunnen we ook onze inwoners aanmoedigen. Ook daar zien we steeds vaker versteende voortuinen, al dan niet voorzien van de bijhorende sierelementen.”

Vancayseele vroeg dan ook of in de toekomst nog de mogelijkheden zijn om de ruimte voor bomen op de Leet uit te breiden en of de stad wil bekijken hoe de wortels van de bomen op de markt meer adem- en bewegingsruimte kunnen krijgen.

Zeven bomen op Vandenpereboomplein

Schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune (Vooruit) kelderde al snel de hoop op meer bomen op het Vandenpeereboomplein. “Daar zal dit niet mogelijk zijn. De zeven bomen voorzien in het goedgekeurd plan komen er uiteraard wel. Vier ter hoogte van de 48-koppige fontein, twee bomen links en één boom rechts van de Korte Meersstraat”, aldus Goudeseune. “Wel voorzien we extra bomen ten opzichte van het ontwerp in de groenzones rond de kathedraal. Er dient wel rekening gehouden te worden met de invloed op archeologie in de zone rond de kathedraal. Het zal een uitdaging worden om bestaande vrij uitgegroeide bomen te behouden en te blijven koesteren op de plaats waar ze nu staan. Mogelijkheid tot plaatsen van extra nieuwe bomen zal zich momenteel beperken tot groenzones waar nog geen bestaande bomen gevestigd zijn, onder andere dus de zones voor de kathedraal.”

Kroonvolume neemt af

Over de bomen op de Grote Markt had de schepen minder goed nieuws. “De bomen op de markt zijn in de laatste tien jaar amper gegroeid”, zei Goudeseune. “Er is weinig diktegroei in de stam. Het kroonvolume neemt zelfs af, de bomen leven nog net maar groeien niet. Dit alles is te wijten aan de te kleine plantvakken waarin ze in der tijd werden aangeplant. Indien een omvorming in functie van ‘doorwortelbaar’ volume wordt doorgevoerd heeft het geen zin om deze bomen nog een kans te geven. De bomen op de markt zijn in die mate beschadigd, kwijnend aan het overleven, dat hun toppen volledig afgestorven zijn en daardoor ook nooit meer een volwaardige recht opgaande boom zullen vormen. Hier moet gekozen worden voor een volledige heraanleg met nieuwe bomen met een omvangrijke maat en moet er voldoende geïnvesteerd worden in ondergronds volume. De intentie is er maar het budget en de mensen zijn momenteel beperkt beschikbaar om dit aan te pakken.”

Verharding voortuin

De schepen wees erop dat voor het aanleggen van bijkomende verharding in de voortuin steeds een omgevingsvergunning nodig is. Bij dergelijke aanvragen wordt telkens gestreefd naar een maximale groene aanleg en een minimale, strikt noodzakelijke verharding. Helaas moeten we vaststellen dat heel wat mensen toch overgaan tot het volledig verharden van de voortuin, uiteraard zonder omgevingsvergunning. De stad doet daarnaast zeker inspanningen om mensen aan te moedigen om voortuinen, maar ook de rest van de tuin te ontharden en van levend groen te voorzien. In het stadsmagazine Iedereen Ieper van mei/juni vorig jaar verscheen omtrent dit thema het artikel: ‘5 tips voor minder verharding en meer groen rond je huis’. De stad neemt dit jaar ook opnieuw deel aan de actie ‘Behaag je tuin’.” (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.