Betoncentrale Top Mix mag zich niet nabij Dudzele vestigen

In december 2021 al diende de Werkgroep Dudzele Actief bezwaarbrieven in tegen de komst van Top Mix. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Na een lange juridische procedure is de vergunning voor een nieuwe vestiging van het afvalverwerkend bedrijf Top Mix op 700 meter van de dorpskom van Dudzele definitief geweigerd. De firma ging in beroep bij de raad voor verguningsbetwistingen tegen een beslissing van de Vlaamse regering, dat beroep is afgewezen.

In februari 2021 vergunde de deputatie de aanvraag van Top Mix, ondanks een negatief advies van de stad Brugge. Verschillende partijen, waaronder Stad Brugge gingen in beroep tegen deze vergunning. Deze betoncentrale in de achterhaven zou immers toenemende geluidshinder veroorzaken voor de inwoners van de vlakbij gelegen woonkern van Dudzele. Bovendien zou ook het vrachtverkeer enorm toenemen.

Stofhinder

“Dit extra verkeer, stofhinder, andere uitstoten en lawaai zouden voor onaanvaardbare hinder voor de dorpskom van Dudzele zorgen, wat we als stad niet konden aanvaarden”, stelt de Brugse schepen voor ruimtelijke ordening Franky Demon. Bovendien vormde de ligging van het bedrijf een gevaar voor de omliggende natuurgebieden en beschermde habitats. Het vormt ook een buffergebied met de A11 ten voordele van de Dudzeelse Polder.

De Vlaamse regering ging in op de argumenten van de Stad Brugge en vernietigde de vergunning van de deputatie eind 2021. Top Mix ging evenwel in beroep tegen die weigering bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat beroep werd nu afgewezen waardoor de weigering definitief is.

“Dit is een grote geruststelling voor onze Dudzeelse Polder en de inwoners. Ik hoop dat er nu een eind is gekomen aan dit verhaal”, vertelt Franky Demon opgelucht.

Lees ook: bezwaarschriften tegen betoncentrale Top Mix

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier