Bescherm de Bomen trekt naar rechtbank wegens ‘kaalslag’ in Ryckeveldebos

Anne Braet en Ivan De Clerck van de vzw Bescherm Bomen en Natuur in het Ryckeveldebos.©Davy Coghe Davy Coghe
Anne Braet en Ivan De Clerck van de vzw Bescherm Bomen en Natuur in het Ryckeveldebos.©Davy Coghe Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Het Agentschap Natuur en Bos kapt 3.000 bomen in het Ryckeveldebos. “Eerder al gingen 5.500 bomen voor de bijl. Dit is geen uitdunning, dit is een echte kaalslag”, zeggen Ivan De Clerck, Anne Braet en Christophe Depamelaere van de vzw Bescherm Bomen en Natuur, die naar de rechter trok.

Het Gentse hof van beroep moet zich over die rechtszaak buigen, nadat de vzw in eerste aanleg geen gehoor kreeg. “Als we deze zaak winnen, kunnen we tot 7.287.233 euro aan schadevergoeding eisen”, zegt Ivan De Clerck.

“Het Agentschap Bos en Natuur nam het risico om toch met de kap te starten. Maar dat agentschap is supermachtig. Als burger heb je zero inspraak. Dit is een strijd van David tegen Goliath.”

Voor de vzw is elke boom, ook elke naaldboom, belangrijk voor de omzetting van CO² naar zuurstof en voor de fijnstof-captatie. Bijgevolg berekende De Clerck de waarde van elke gekapte boom. Hij vermenigvuldigde de soortwaarde van de Amerikaanse eiken en Douglassparren met de diameter, de gezondheidstoestand en de eenheidsprijs van 2.430 euro. Zo komt hij aan een schade-eis van meer dan zeven miljoen euro.

Meest bosarme regio

Volgens Jeroen Denaeghel, woordvoerder van het Agentschap Natuur en Bos, gaat het niet om massale bomenkap, maar om gerichte dunningen in het kader van een natuurbeheerplan: “Door uit te dunnen zorgen we als beheerder voor meer lichtinval in het bos. Concurrerende bomen worden gericht weggenomen, ten voordele van toekomstbomen. Waar de bomen verdwijnen, komen jonge loofbomen in de plaats. Een gezonde mix van inheemse loofbomen zorgt voor een grotere biodiversiteit én een klimaatrobuuster bos. Niet alleen versterken we het oorspronkelijke bos, we zetten ook volop in op bosuitbreiding. Zo kreeg Ryckevelde sinds 1979 al zestig hectare nieuw bos bij. In de toekomst zal Ryckevelde nog uitbreiden.”

Die argumenten voldoen niet voor de vzw Bescherm Bomen en Natuur. “Er zijn studies die wél het nut van naaldbossen aantonen. West-Vlaanderen is met een bosindex van slechts 2,3 procent de meest bosarme regio van Europa. Er wordt geen rekening gehouden met het dierenleven en andere organismen die nu door de kap in de problemen komen.”

“In dit naaldbos tref je de levend barende hagedis, nestplaatsen van bosuilen, nesten van eekhoorntjes, slaapplaatsen van vleermuizen aan. Nieuwe aanplant heeft dertig jaar nodig om de oudere bomen te vervangen. Als ze al overleven, met de steeds grotere droogteproblemen”, hekelt Ivan De Clerck.

“Recente wetenschappelijke studies hebben bewezen dat je het bladerdek in een bos moet dicht houden om de opwarming van de bodem tegen te houden”, stelt Ivan De Clerck. Jeroen Denaeghel betwist dit: “Het al dan niet openen van een bladerdek is een beheerskeuze en hangt af van boomsoorten, doelstellingen én groeiplaatsen.”

Volgens de vzw Bescherm Bomen en Natuur is het bosbeheersplan achterhaald en houdt het geen rekening met het oprukkend zuidelijk klimaat en de opwarming van de aarde: “Daardoor zullen de exoten die nu verdwijnen juist de sterkste bomen zijn. Exoten zijn voor het agentschap tamme kastanje, Douglasspar, Amerikaanse eik, Corsicaanse den en lork! Het is niet normaal dat een select clubje beslist over wat er met onze bossen gebeurt. 98 procent van de bevolking staat niet achter dit bosbeheer.”

“Dit bosbeheerplan gaat voorbij aan het feit dat naaldbossen het hele jaar door lucht filteren en koolstofdioxide en stikstofdioxide omzetten in zuurstof, én het lawaai van het verkeer tegenhouden. Bij bomenkap wordt de bevolking niet ingelicht, mensen staan met tranen in de ogen te kijken naar het gekapte bos en weten niet wat er gaande is.”

Jeroen Denaeghel reageert: “Er hangen plakkaten met info over de bomenkap. Precies omwille van klimaatopwarming kiezen we voor een inheems, gemengd loofbos. Bij die vzw nemen ze hun waanideeën voor werkelijkheid. Zelfs Bos+, die je bezwaarlijk een vijand van bomen kunt noemen, verzet zich tegen een totaal kapverbod. Variatie is de sleutel tot succes. Monotone naaldwouden moet je vermijden.”

Naar China

Ivan De Clerck vindt het onlogisch dat het gekapte hout in containers wordt geladen en naar China en India wordt verscheept: “Als we het Agentschap daarover aanspreken, zegt het dat het verkoopt aan de hoogstbiedende. Ecologisch is dat niet. Het agentschap luistert niet naar onze argumenten. Juridische stappen ondernemen is onze enige kans.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.