Beperkt aantal Roeselarenaars zal bewonersbrief in de bus krijgen met PFOS-waarschuwing

De Roeselarenaars die een brief in de bus krijgen wordt aangeraden om niet of met mate eigen geteelde groenten of eitjes te consumeren, geen grondwater te gebruiken als drinkwater, om de moestuin water te geven of het zwembad te vullen.©DAVID PINTENS BELGA
De Roeselarenaars die een brief in de bus krijgen wordt aangeraden om niet of met mate eigen geteelde groenten of eitjes te consumeren, geen grondwater te gebruiken als drinkwater, om de moestuin water te geven of het zwembad te vullen.©DAVID PINTENS BELGA
Wouter Vander Stricht

Op de gemeenteraad van maandagavond planden Eddy Demeersseman (Groen), Cyriel Ameye (Vlaams Belang) en Stefaan Van Coillie (CD&V) al een tussenkomst, maar in een persbericht voorafgaand aan de raad gaf het stadsbestuur al heel wat antwoorden over de aanpak van PFOS-verontreiniging die de jongste weken een brandend actueel is. Bewoners die in de buurt van een mogelijk verontreinigde site wonen, krijgen straks een brief in de bus.

“Naar aanleiding van de bodemverontreiniging rondom de site van 3M in Zwijndrecht, is het onderzoek naar PFOS (perfluoroctaansulfonzuur ) en PFAS (perfluoralkylstoffen) momenteel prioriteit. Ook op andere plaatsen kunnen deze stoffen in het milieu terecht gekomen zijn. Iedere gemeente maakt nu, op vraag van de Vlaamse Regering, een oplijsting van die sites waarvan het risico op bodemverontreiniging het grootst is. Die lijst moet worden overgemaakt aan OVAM voor verder onderzoek. De stad Roeselare richtte hiervoor vorige week al een taskforce op om alle instructies nauwlettend op te volgen.”

Stad Roeselare richt taskforce op om PFOS-verontreiniging op haar grondgebied in kaart te brengen

“Op een aantal sites zal de Stad zelf een aantal staalnames doen om de bodem te onderzoeken. Het betreft oefenterreinen van de brandweer waar men in het verleden af en toe oefende met blusschuim, alsook locaties waar industriële branden plaatsvonden. Op de meeste van deze sites is er op vandaag geen bewoning. In die zones waar – binnen de vooropgestelde perimeter van 100 meter – wel bewoning is, adviseert de stad uit voorzichtigheid de no-regret maatregelen aan de bewoners. Zogenaamde no regret maatregelen gaan uit van het voorzorgsprincipe en worden genomen op basis van wat tot dan toe gekend is én in het besef dat heel wat kennis nog onvolledig is. Hier zijn de voornaamste het niet of met mate consumeren van eigen geteelde groenten of eitjes, geen grondwater als drinkwater gebruiken, om de moestuin water te geven of het zwembad te vullen.”

Beperkt aantal bewoners zullen brief in de bus krijgen

“Het zeer beperkt aantal bewoners waarop deze van toepassing zijn, krijgen een bewonersbrief met uitleg bij de maatregelen. Van zodra de resultaten van de staalnames meer duidelijkheid geven, worden deze maatregelen geëvalueerd. Dit betekent ook dat deze maatregelen niet van toepassing zijn voor al wie niet gecontacteerd werd door de stad.”

“Ook de kaart die vorige week gepubliceerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werd rond de aanwezigheid van PFOS in de waterlopen, toont geen metingen in de regio Roeselare. Onze waterlopen hebben geen vaste meetpunten omdat de regio Roeselare geen waterwinningsgebied is. Niettemin wil de Stad Roeselare duidelijkheid en absoluut geen risico nemen. Daarom neemt de stad preventief en op eigen initiatief en kosten staalnames in onze waterlopen. De stad houdt er zich aan duidelijk en tijdig te communiceren over het verdere verloop.

Veelgestelde vragen vind je op www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.