Baron Ruzettepark in Brugge krijgt eerste openbare barbecue

De stad wil van het park één geheel maken, zodat het een aangename verblijfsruimte wordt voor jong en oud.

Schepen Philippe Pierins. (Foto Tom)

Het Baron Ruzettepark aan de Komvest in Brugge ondergaat komend voorjaar een metamorfose. “Het hoofddoel van de werken is om van het park, dat nu door massieve heesters en private gebouwen uit drie afgescheiden delen bestaat, opnieuw één geheel te maken”, zegt schepen van Groen Philippe Pierins (SP.A). “Op die manier willen we van het park een aangename verblijfsruimte voor jong en oud maken.”

Oversteek

Wat verandert er? Eerst zullen alle voetgangerspaden en overheersende heesters verwijderd worden. “Hierdoor komt er een open ruimte tussen de IJzerstraat, Ter Pannestraat en Komvest, waarbinnen een ovalen voet- en fietspadverbinding komt. Die zal alle toegangen en voetpaden met elkaar verbinden. Omdat de padenstructuur verandert, zal de voetgangersoversteek ter hoogte van de school verplaatst worden richting de Ter Pannestraat.”

De Ter Pannestraat middenin het park blijft behouden zodat de private woningen bereikbaar blijven, maar de openbare parking ter hoogte van het advocatenkantoor wordt wel verwijderd. “Dit ten voordele van een maximale parkbeleving en veiligheid van de voetgangers. De parkeercapaciteit langs de Komvest is toereikend genoeg om dit op te vangen”, aldus de groenschepen.

Dicht bij brandweer

De stad belooft om geen hoge bomen te verwijderen, tenzij die ziek of dood zouden zijn. “Ook de heesters aan de IJzerstraat en de private percelen blijven grotendeels behouden. Om een intiemer gevoel te creëren en het water meer bij het park te betrekken, wordt de beplanting ter hoogte van de Zwaaikom verwijderd en komt er een heesterstrook aan de Komvest. De hoofdtoegangen van het park zullen aantrekkelijker gemaakt worden door plantvakken met bloeiende vaste planten.”

Het park krijgt ook de eerste openbare barbecue, een jarenlange vraag van Jeugdraad Brugge. “De barbecue, die door iedereen gebruikt kan worden, komt aan een nieuw terras in betonstraatstenen. Die wordt aangelegd ter hoogte van de Welweinstraat en Zwaaikom. Dus dicht bij de brandweer”, grapt de schepen.

293.000 euro

Daarnaast komen er fietsstallingen, een tiental zitbanken en een vijftal vuilnisbakken. De werkzaamheden, die samen 293.000 euro zullen kosten, staan op de planning voor komend voorjaar. Nog tot volgende week vrijdag kunnen firma’s reageren op de openbare aanbesteding die de stad Brugge uitschreef. “Tegen de start van het barbecueseizoen zouden de werken afgelopen moeten zijn”, knipoogt de schepen nog.

(ON – Foto Tom)

Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, editie Brugsch Handelsblad van vrijdag 12 december.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.