Alternatieve broedplaatsen voor meeuwen nog niet voor morgen

Redactie KW

In de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement interpelleerde Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) minister Schauvliege over een definitieve beheerregeling inzake de meeuwenproblematiek aan de kust.

Het parlementslid hield een pleidooi voor een geïntegreerde aanpak om zo een duurzame oplossing te zoeken, waarin zowel de ecologische alsook andere maatschappelijke belangen elkaar zou vinden. Hij verwees daarvoor naar het akkoord dat reeds in 2011 met alle actoren werd bereikt. Een geïntegreerde aanpak die blijkbaar weer volledig was stilgevallen en kustgemeenten die elk afzonderlijk (al dan niet geslaagde) initiatieven namen, aldus het parlementslid. Daarom vroeg Sintobin aan de minister of ze alsnog mogelijkheden zag om tot een definitieve algemene beheerregeling alsook hoe het nu zat met de zoektocht naar alternatieve broedplaatsen.

Effectieve bestrijding niet mogelijk

In haar antwoord erkende minister Schauvliege dat deze problematiek iedereen verder blijft achtervolgen en dat effectieve bestrijding niet mogelijk was omdat het hier gaat om een beschermde diersoort gaat en enkel de opmaak van een beheerregeling hier van toepassing was. Schauvliege stelde dat de bestaande beheerregeling bestond uit drie pijlers: het reduceren van voedselbeschikbaarheid, overlastbestrijding en het aanbieden van een alternatieve broedlocatie. “Er is een consensus over de eerste twee pijlers, maar niet over de alternatieve broedlocatie. En een alternatieve broedlocatie aanleggen op zee was, gelet op de budgettaire krapte, al zeker niet te verantwoorden. Een mogelijkheid op langere termijn zou wel het energie-atol voor onze Vlaamse kust kunnen zijn”, aldus de minister.

In een korte reactie erkende Sintobin het probleem van de alternatieve broedplaats, maar stelde ook dat lokale besturen ook heel wat goede initiatieven kunnen nemen zoals het werken met ondergrondse containers om vuilnis op te slaan of de huisvuilophaling ‘s nachts organiseren. “Niettegenstaande wij het momenteel alleen verder moeten doen met de eerste twee pijlers uit de beheerregeling, mag de zoektocht naar alternatieve broedplaatsen niet stilvallen. Ik volg in ieder geval het dossier verder op”, besloot Sintobin.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.