Aantal eenden vermindert in Sint-Sebastiaanspark in Roeselare: “Trend in heel Europa”

Thomas Dubois
Thomas Dubois Editieredacteur De Weekbode Roeselare – Izegem – Tielt

Concrete cijfers zijn er niet, maar het aantal eenden in het Sint-Sebastiaanspark is de afgelopen jaren flink verminderd. Het is moeilijk om daar een reden voor te geven, horen we van bevoegd schepen Matthijs Samyn. “We zien dezelfde trend in heel Europa.”

“Dierenwelzijn is een onderwerp dat expliciet opgenomen is in het partijprogramma van het Vlaams Belang”, stelet Koenraad Cracco. “Wij hebben vernomen – en stelden het ook zelf vast- van mensen uit de omgeving van het Sint-Sebastiaanspark dat het watervogelbestand sinds eind vorig jaar er drastisch verminderd is. Er zijn echter geen sporen van sterfte zoals aangetroffen kadavers. Onze stad was evenmin opgenomen in een schutkring en ophokplicht inzake vogelgriep die elders in de provincie verleden jaar wel op sommige plaatsen van toepassing was. Dit doet zelfs ook de vraag rijzen of er hier sprake zou kunnen zijn van diefstal.”

“Hoe en door wie wordt het watervogelbestand gemonitord in de diverse waters in onze stad? Heeft de verantwoordelijke dienst ook een plotse vermindering van het watervogelbestand gemeld en welke vermoedens zijn er betreffende de oorzaak hiervan? Welke maatregelen werden getroffen om de watervogels te beschermen?”

Telling organiseren

Schepen Matthijs Samyn (CD&V): “Een interessante vraag. In het stadspark treffen we vooral wilde eenden of hier en daar een waterhoen. We hebben geen weet van kadavers of diefstal. Onze watervogels zijn vrije dieren die kunnen komen en gaan wanneer ze willen. Wat de wilde eenden betreft zien we dat het aantal in heel Europa achteruitgaat. Voor België zijn er geen cijfers, maar In Nederland bijvoorbeeld is er een daling van 20 procent sinds 2000. Algemeen kunnen we opmerken dat het aantal eenden en eendachtigen wellicht de Europese trend volgt. We bekijken om een nieuwe telling te doen, zodat we daar een concreter zicht op krijgen.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier