6.000 bomen op terrein in de Ieperstraat in Staden

Milieuschepen Chris Verhaeghe streeft naar 11.500 extra bomen. © JCR
Carl Bruneel
Carl Bruneel Medewerker KW

De gemeente plant met de hulp van vrijwilligers op zondag 4 december 3,15 hectare extra bos aan. Op het terrein in de Ieperstraat naast het huidige speelbos is er ruimte voor 6.000 bomen. Het gemeentebestuur wil tegen het einde van de legislatuur 11.500 bomen aanplanten. Ook op andere plaatsen werd grond aangekocht voor extra bomen.

“De aanplanting in de Ieperstraat gebeurt in samenwerking met Bos+ en sponsor Eneco”, vertelt milieuschepen Chris Verhaeghe (Open VLD). “Er worden 6.000 bomen geplant. In theorie zouden we er meer kunnen planten, maar het is ook de bedoeling dat er ruimte is voor recreatie en beleving en voor spel door de vlakbij gelegen Chiro. In die optiek zullen er ook speeltoestellen geplaatst worden die uit natuurlijke elementen bestaan.”

“Er komt ook een verbinding door het bos en het ernaast gelegen speelbos dat uitgeeft op de Vrijbos fiets- en wandelroute. Verder worden er ook open plekken voorzien waar kleine evenementen zoals bijvoorbeeld Camping Eugène zouden kunnen doorgaan. Aan de kant van de Ieperstraat is er voor het bos een bloemenweide voorzien. Aan de zijkanten komt er voor het bos telkens een 6 meter brede strook met struiken en lage bomen.”

Bosbegraafplaats

“De aanplanting kadert in onze ambitie om tegen het eind van de legislatuur 1 boom per inwoner aan te planten, wat neerkomt op 11.500 bomen. Om aan dat aantal te raken, plannen we ook aanplantingen op andere plaatsen. Zo hebben we naast de huidige begraafplaats in de De Carninstraat een stuk grond van 1 hectare aangekocht. Daar plannen we de aanleg van een bosbegraafplaats. We hebben ook een mondeling akkoord voor de aankoop van een stuk grond van 1 hectare aan de Hogestraat. De eigenaar wilde de grond alleen verkopen op voorwaarde dat er bomen aangeplant zouden worden. Als de gemeenteraad zijn zegen geeft voor de aankoop willen we daar een voedselbos en stiltebos realiseren.”

“De bomen mogen zich niet vlakbij landbouwgrond bevinden”

“De aanplanting van de bossen biedt tal van voordelen”, stelt de schepen. “Zo zorgen de bomen voor een compensatie van de CO2-uitstoot en vormen ze een natuurlijke filter die zorgt voor de netto-afname van de concentratie fijn stof en van schadelijke stoffen in de lucht. Als stressarme gemeente vinden we het ook belangrijk dat er aan natuurbeleving gedaan kan worden. Corona heeft aangetoond dat daar veel nood aan is”, benadrukt de schepen.

“Het is ook belangrijk dat de bossen zich niet in de onmiddellijke nabijheid van landbouwgrond bevinden”, aldus schepen Verhaeghe. “Anders is er het probleem van bladval en schaduw voor de nabijgelegen teelten. Bladeren die zich tussen bijvoorbeeld prei of spinazie bevinden kunnen er in de groentenverwerkende bedrijven immers niet van tussen gehaald worden.”

“Die bedrijven stipuleren dan ook vaak in hun contract met de landbouwer dat er geen bomen in de nabijheid van het veld mogen staan. Mede om die reden – ik ben ook schepen van Landbouw – vind ik dat bomen in een bos thuishoren en niet langs akkerland en dat al zeker niet in een gemeente met intensieve groententeelt zoals Staden”.

(CB/foto JCR)

De aanplanting langs de Ieperstraat vindt plaats op 4 december tussen 10.30 en 16.30 uur. Wie mee wil helpen aanplanten dient in te schrijven via www.staden.be/boomplantactie

Lees meer over:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier