Om tien uur werd de roodkeelnachtegaal aangetroffen en geringd. In december 2019 werd al eens een roodkeelnachtegaal waargenomen in Wallonië, maar die werd dood gevonden, gevangen door een kat. Het is dus de eerste keer dat een levend exemplaar wordt waargenomen in België.
...

Om tien uur werd de roodkeelnachtegaal aangetroffen en geringd. In december 2019 werd al eens een roodkeelnachtegaal waargenomen in Wallonië, maar die werd dood gevonden, gevangen door een kat. Het is dus de eerste keer dat een levend exemplaar wordt waargenomen in België.Rond half twaalf wachtte de vogelringers een nieuwe verrassing, want er hing een witkeelgors in de netten. Ook deze soort kon nog maar één keer geobserveerd worden in België. Zelfs voor een internationale luchthaven voor trekvogels als het Zwin Natuur Park, is het ringen van deze twee zeer zeldzame vogels hoogst uitzonderlijk.De roodkeelnachtegaal is een zangvogel die broedt in Siberië en overwintert in Zuidoost-Azië. In Europa is het een extreem zeldzame dwaalgast. De witkeelgors komt van de andere kant gevlogen. Zijn verspreidingsgebied is namelijk Noord-Amerika.Om alle vogelliefhebbers te laten meegenieten van deze hoogst uitzonderlijke vangst, gaat Het Zwin Natuur Park maandag en dinsdag uitzonderlijk open om vogelkijkers de kans te geven deze vogel in de natuur te komen bewonderen. Dinsdag zelfs al om 9 uur in plaats van 10uur.Nog tot 8 november worden in het Zwin Natuur Park dagelijks vogels geringd in samenwerking met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Op die manier kan er veel geleerd worden over de trektochten van vogels. In 2019 werden in totaal ruim 6000 vogels geringd in de periode augustus-oktober. Dat aantal zal wellicht ook dit jaar gehaald worden