"Het gaat om heel lichte zenders met een gewicht van 25 gram. Dat is minder dan 1% van het gewicht van de ooievaars. De zenders werken op zonne-energie. Ze geven tot op enkele meters na heel nauwkeurig de positie van de ooievaars weer. De 3 jonge ooievaars met een zender zijn dit jaar geboren", aldus Zwin directeur Ina Dewasch.
...

"Het gaat om heel lichte zenders met een gewicht van 25 gram. Dat is minder dan 1% van het gewicht van de ooievaars. De zenders werken op zonne-energie. Ze geven tot op enkele meters na heel nauwkeurig de positie van de ooievaars weer. De 3 jonge ooievaars met een zender zijn dit jaar geboren", aldus Zwin directeur Ina Dewasch. "In het Zwin Natuur Park kregen sinds 1965 336 ooievaars een wetenschappelijke ring om de poot. Hoewel ooievaarsringen op afstand kunnen worden afgelezen met een verrekijker of telescoop blijft de kans dat een geringde ooievaar wordt waargenomen uiteindelijk behoorlijk klein. Elke terugmelding is bovendien een momentopname. Met een zender kan een vogel voortdurend worden gevolgd, en de resultaten van dit onderzoek zullen veel meer informatie opleveren over het doen en laten van de gezenderde vogels van het Zwin Natuur Park.""Het opzet van het zenderproject is om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van ooievaars uit het Zwin Natuur Park in ruimte en tijd, ook in functie van veranderende leefomstandigheden van de vogels. Het leert welke trekroutes de ooievaars nemen, waar ze overwinteren en het zal ook inzichten geven in de uitdagingen waarmee de vogels te maken krijgen. De zenderresultaten zullen belangrijke informatie opleveren om te helpen het voortbestaan van de ooievaars te vrijwaren. Het is de bedoeling dat in de volgende jaren nog meer ooievaars van een zender zullen worden voorzien.Een groot aantal ooievaars overwintert op vuilnisbelten in Spanje. Deze vuilnisbelten worden binnenkort gesloten in het kader van de Europese afvalstoffenwetgeving. Daardoor zal de toestand en de omstandigheden van liefst 46.000 ooievaars in overwinteringskwartier grondig gewijzigd worden. Met dit onderzoek willen het KBIN nagaan welke gevolgen de gewijzigde toestand in Spanje zal hebben op het trekgedrag van de ooievaars.De resultaten van het onderzoek zullen op de website van het Zwin Natuur Park, www.zwin.be, te volgen zijn. DM