Naarmate het dier groeide, ging het touw steeds dieper in zijn nek snijden. De wonde werd zo diep dat de zeehond aan zijn verwondingen overleed. Volgens kenners moet het dier enorm hard...

Naarmate het dier groeide, ging het touw steeds dieper in zijn nek snijden. De wonde werd zo diep dat de zeehond aan zijn verwondingen overleed. Volgens kenners moet het dier enorm hard afgezien hebben.Een gruwelijke dood, maar helaas geen alleenstaand geval. Volgens marien bioloog Jan Haelters van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen zijn er honderden gevallen bekend van in afval verstikte zeehonden en zeeleeuwen. "Sea Life had ooit een gelijkaardig, maar dan levend geval", zegt hij. "En vorig jaar was er een gelijkaardige dode in Frankrijk."Het onfortuinlijke dier stierf doordat het in zee in de nylondraad verstrengeld raakte en de draad zo rond zijn nek kreeg. "Het gaat dan om afval dat mensen in zee dumpen of verliezen", zegt Haelters. "Maar het illustreert dat dat zwerfvuil dodelijke slachtoffers kan maken in de mariene fauna." Mogelijk is de nylondraad afkomstig van een vissersnet.(TLG)