Een goed onderhoud van beken, baangrachten en binnengrachten is hierbij cruciaal. De provincie staat in voor het onderhoud van de beken en de gemeente voert het onderhoud van de baangrachten uit.
...

Een goed onderhoud van beken, baangrachten en binnengrachten is hierbij cruciaal. De provincie staat in voor het onderhoud van de beken en de gemeente voert het onderhoud van de baangrachten uit. Voor dit grachtonderhoud is de gemeente onderverdeeld in drie geografische zones. Alle grachten worden om de drie jaar geruimd of uitgemaaid. Afhankelijk van het aanpalend perceelsgebruik en in samenspraak met de betrokken landbouwers wordt een specifieke aanpak gehanteerd. Nieuw is dat landbouwers die niet wensen dat het slib ter plaatse wordt gedeponeerd, voortaan de mogelijkheid krijgen om zelf het slib te vervoeren op eigen percelen of naar een gemeentelijk depot. Alle landbouwers werden intussen op de hoogte gebracht van het nieuwe onderhoudssysteem. Om wateroverlast te vermijden is het van belang dat niet alleen beken en baangrachten maar ook private binnengrachten goed onderhouden worden. Wie private grachten laat ruimen, kan genieten van een gemeentelijke tussenkomst van 50 procent van de bewezen kosten. (NS/foto Nele)