Tijdens de handhavingsweek, aanvankelijk een West-Vlaams initiatief maar ondertussen uitgebreid naar heel Vlaanderen, wordt er overal strenger opgetreden tegen zwerfvuil en sluikstorten. Stad Blankenberge blijft evenwel ook geloven in preventie en sensibilisering. "Bewustmaking is een werk van lange adem, maar wij verkiezen nog altijd de positieve aanpak. GAS-boetes zijn een stok achter de deur, een laatste redmiddel voor als preventie écht niet meer werkt", zegt Sandy Buysschaert (CD&V) die als schepen bevoegd is voor Openbare Netheid, Groen- en Afvalbeheer.
...

Tijdens de handhavingsweek, aanvankelijk een West-Vlaams initiatief maar ondertussen uitgebreid naar heel Vlaanderen, wordt er overal strenger opgetreden tegen zwerfvuil en sluikstorten. Stad Blankenberge blijft evenwel ook geloven in preventie en sensibilisering. "Bewustmaking is een werk van lange adem, maar wij verkiezen nog altijd de positieve aanpak. GAS-boetes zijn een stok achter de deur, een laatste redmiddel voor als preventie écht niet meer werkt", zegt Sandy Buysschaert (CD&V) die als schepen bevoegd is voor Openbare Netheid, Groen- en Afvalbeheer. De Wijk me Up-actie is ook het startschot van een nieuwe aanpak bij de stadsdiensten. "We willen gerichter te werk gaan: straat voor straat, wijk per wijk. Op die manier kunnen we met dezelfde inzet meer bereiken", klinkt het. In Blankenberge zet zich dagelijks een veertigtal vaste medewerkers in voor de netheid van de stad. "Maar we kunnen het ook niet allemaal alleen. Daarom willen we - onder het motto 'als iedereen voor eigen deur veegt, is heel de straat schoon - onze inwoners meer betrekken. De burgers hebben ook hun verantwoordelijkheid. Dat iedereen de stoep voor zijn eigen deur netjes moet houden, staat letterlijk in het politiereglement. Maar in plaats van het belerende vingertje op te steken, willen we liever een spontane medewerking zien ontstaan." Op de dag van de actie komen de stadsdiensten al van 's morgens het onkruid op de openbare weg verwijderen. In de namiddag wordt de hulp van de bewoners ingeroepen om zwerfvuil op te ruimen. Aan een infostand in de buurt krijgen ze daarvoor het nodige materiaal. "Iedere deelnemer krijgt nadien een milieuvriendelijke beloning", aldus nog schepen Buysschaert. Al was de opkomst voor de eerste Wijk me Up-actie eerder aan de lage kant. "Mensen moeten voortdurend met de neus op de feiten gedrukt blijven worden, anders verslapt de aandacht weer", zegt Pauline Bisschop, die zich ook engageert als vrijwilligster bij de Proper Strand Lopers. "Veel mensen zijn te lui om voor eigen deur te vegen, en vuiligheid trekt meer vuiligheid aan. Ik begrijp dat de stad niet alles alleen kan doen", zegt weer een andere vrijwilliger. Ronny Danneels woont een paar straten verderop. "De meeste mensen laten het werk liever aan anderen over. Jammer, maar dat is vandaag de mentaliteit."Benoit Van Canneyt, gemeenschapswacht-vaststeller bij de Blankenbergse preventiedienst, duidde op Google Maps alle locaties aan waar er hondenpoepbuizen zijn. "Het speelplein De Bobbel in de Witte Wijk was vorig jaar nog een fiasco op dat vlak. Maar onze acties hebben resultaat opgeleverd", zegt hij. Gemeenschapswachten gingen er flyeren en spraken ook mensen aan op straat. "99 procent van de bevolking is wél van goede wil", klinkt het overtuigd. En ook Sandy Buysschaert blijft positief. "Je moet het zien in een totaalaanpak. We gaan in Blankenberge ook voor betere vuilnisbakken en extra ondergrondse afvalcontainers. Iedereen woont graag in een propere straat, alleen moet je die boodschap blijkbaar blijven herhalen om iedereen mee te krijgen. Maar ik geloof dat dat op het einde van de rit ook lukt."