Tijdens de handhavingsweek, aanvankelijk een West-Vlaams initiatief maar ondertussen uitgebreid naar heel Vlaanderen, wordt er overal strenger opgetreden tegen zwerfvuil en sluikstorten. Stad Blankenberge blijft evenwel ook geloven in preventie en sensibilisering. "Bewustmaking is een werk van lange adem, maar wij verkiezen nog altijd de positieve aanpak. GAS-boetes zijn een stok achter de deur, een laatste redmiddel voor als preventie écht niet meer werkt", zegt Sandy Buysschaert (CD&V) die als schepen bevoegd is voor Openbare Netheid, Groen- en Afvalbeheer.
...