Door het wegnemen van een aantal tegels komt er ruimte vrij voor beplanting. Vanzelfsprekend komen doornen of giftige planten niet in aanmerking en moet de nodige ruimte op het voetpad gevrijwaard blijven voor voetgangers.
...