Anders dan anders vond de bijeenkomst van de gouverneur niet plaats in de provinciehoofdstad, maar voor de gelegenheid wel in... Beitem. Daar is het provinciaal praktijkcentrum voor de landbouw Inagro gevestigd. De gouverneur had het over pijnpunten en troeven van de landbouwsector en dus was het centrum in Beitem dé uitgelezen plek hiervoor.

Provincievoorzitter Christophe Dejaegher had het bij zijn inleiding al aangestipt. Het platteland heeft niet alleen nood aan een 5G-netwerk, ook het 4G-netwerk is nog altijd niet alom tegenwoordig op het platteland. Er is werk aan de winkel.

Waarom uitgerekend landbouwers ongeduldig op 5G zitten te wachten, heeft alles te maken met de hightech die gebruikt wordt in de landbouwmachines en met de mogelijkheden die onder meer drones bieden voor de landbouwsector.

Precisielandbouw

Het is geen toeval dat de gouverneur zijn rede onder de titel 'Van riek tot sensor' bracht. "Precisielandbouw en biolandbouw worden de norm. De lat mag hoog liggen, maar moet bij de mogelijkheden van de landbouwers passen. Het moet voor hen te behappen en te doen zijn."

"Door de klimaatverandering staat onze landbouw voor grote uitdagingen. De landbouw is een sector die van strategisch belang is. Daarom moeten we allemaal waken over een wezenlijk duurzame landbouw die ook onze kinderen en kleinkinderen zal helpen om gezond te leven" stelt gouverneur Decaluwé. Maar de boeren krijgen al te gemakkelijk de schuld voor de verstoorde biodiversiteit, meent de gouverneur. "Tegelijkertijd verwacht men van hen ook de oplossing. De boeren zelf zitten klem in een systeem van regelgeving, pachtconstructies, leningen en contractteelten."

Vermijd verspilling

De gouverneur wees ook nog op de voedselverspilling en de afvalstromen die de voedselproductie veroorzaakt. "Verspilling en verlies zijn kolossaal in de hele productieketen," zei de gouverneur. "Momenteel gaat 30 procent van de landbouwoogst verloren. Het dichten van die oogstkloof is haalbaar als we verspilling tegengaan en als de landbouw lokaal intensiever wordt op een duurzame manier", aldus gouverneur Decaluwé.

Innovatie en technologie zijn noodzakelijk, maar ze lossen niet alle uitdagingen van de sector op, zegt de gouverneur. "We hebben ook beleid nodig, dat groeit uit sociale druk, de publieke opinie en competitie in de markt. En door harde realiteiten zoals de klimaatverandering. We moeten handelen in het belang van de natuur omdat dit de enige juiste weg is."

"We moeten evolueren naar een klimaatintelligente samenleving. Onze landbouwsector is goed bezig," zei de gouverneur. "De sector verbruikt almaar minder en levert almaar meer energie."

Anders dan anders vond de bijeenkomst van de gouverneur niet plaats in de provinciehoofdstad, maar voor de gelegenheid wel in... Beitem. Daar is het provinciaal praktijkcentrum voor de landbouw Inagro gevestigd. De gouverneur had het over pijnpunten en troeven van de landbouwsector en dus was het centrum in Beitem dé uitgelezen plek hiervoor.Provincievoorzitter Christophe Dejaegher had het bij zijn inleiding al aangestipt. Het platteland heeft niet alleen nood aan een 5G-netwerk, ook het 4G-netwerk is nog altijd niet alom tegenwoordig op het platteland. Er is werk aan de winkel.Waarom uitgerekend landbouwers ongeduldig op 5G zitten te wachten, heeft alles te maken met de hightech die gebruikt wordt in de landbouwmachines en met de mogelijkheden die onder meer drones bieden voor de landbouwsector.Het is geen toeval dat de gouverneur zijn rede onder de titel 'Van riek tot sensor' bracht. "Precisielandbouw en biolandbouw worden de norm. De lat mag hoog liggen, maar moet bij de mogelijkheden van de landbouwers passen. Het moet voor hen te behappen en te doen zijn.""Door de klimaatverandering staat onze landbouw voor grote uitdagingen. De landbouw is een sector die van strategisch belang is. Daarom moeten we allemaal waken over een wezenlijk duurzame landbouw die ook onze kinderen en kleinkinderen zal helpen om gezond te leven" stelt gouverneur Decaluwé. Maar de boeren krijgen al te gemakkelijk de schuld voor de verstoorde biodiversiteit, meent de gouverneur. "Tegelijkertijd verwacht men van hen ook de oplossing. De boeren zelf zitten klem in een systeem van regelgeving, pachtconstructies, leningen en contractteelten."De gouverneur wees ook nog op de voedselverspilling en de afvalstromen die de voedselproductie veroorzaakt. "Verspilling en verlies zijn kolossaal in de hele productieketen," zei de gouverneur. "Momenteel gaat 30 procent van de landbouwoogst verloren. Het dichten van die oogstkloof is haalbaar als we verspilling tegengaan en als de landbouw lokaal intensiever wordt op een duurzame manier", aldus gouverneur Decaluwé.Innovatie en technologie zijn noodzakelijk, maar ze lossen niet alle uitdagingen van de sector op, zegt de gouverneur. "We hebben ook beleid nodig, dat groeit uit sociale druk, de publieke opinie en competitie in de markt. En door harde realiteiten zoals de klimaatverandering. We moeten handelen in het belang van de natuur omdat dit de enige juiste weg is.""We moeten evolueren naar een klimaatintelligente samenleving. Onze landbouwsector is goed bezig," zei de gouverneur. "De sector verbruikt almaar minder en levert almaar meer energie."