Vijf scholen en vijf verenigingen ontvingen een cheque uit handen van bevoegde schepen Ann Degroote (Open VLd).Maar het moet nog beter kunnen wat het engagement van de Wervikse-Geluwse verenigingen betreft. Vorig jaar was er slechts één school (Sint-Jozefscollege) en één vereniging (Athleoo) die zich engageerden om de openbare netheid te verbeteren.
...

Vijf scholen en vijf verenigingen ontvingen een cheque uit handen van bevoegde schepen Ann Degroote (Open VLd).Maar het moet nog beter kunnen wat het engagement van de Wervikse-Geluwse verenigingen betreft. Vorig jaar was er slechts één school (Sint-Jozefscollege) en één vereniging (Athleoo) die zich engageerden om de openbare netheid te verbeteren."Voor dit jaar mochten we vijf scholen en evenveel verenigingen inschrijven", weet Ann Degroote. "We hopen dat er voor volgend werkjaar nog meer belangstelling zal komen."Wie zich inschrijft moet minstens eenmaal per maand zwerfvuil ruimen op hun vertrouwde omgeving en er zelf voor zorgen dat de vereniging zo weinig mogelijk afval produceert. De deelnemers krijgen de opdracht een actieplan op te stellen. Alle acties moeten tegen eind van het jaar uitgevoerd worden. De controle van een stadsmedewerker gebeurt door een maandelijkse raportering van de vereniging of school door middel van foto's en verslagen. Per leerling of lid ontvangt de school of vereniging 3 euro met een maximum van 1500 euro en een minimum bedrag van 150 euro."In Wervik werden er cheques voor een bedrag van 7.257 euro overhandigd. Bij de scholen waren dit Futura Wervik, Futura Geluwe, Graankorrel Kruiseke, Graankorrel Wervik en Sint-Jozefscollege. Bij de verenigingen waren dit Athleoo, Krachtig en Lenig, Proper Wervik, KSK Geluwe en De Bekebolle Geluwe", aldus schepen Degroote.Atletiekclub Athleoo is alvast tevreden met de cheque van 600 euro. "Dit bedrag gebruiken we voor de aankoop van atletiekmateriaal waaronder speren", weet boegbeeld Patrick Hollebeke. "Wij stonden in voor de site rondom De Pionier. "Onvoorstelbaar wat er door jongeren, vooral in de omgeving van de skateramp, achtergelaten wordt van vuilnis. En dit terwijl er vuilnisbakken voorradig zijn", aldus Patrick Hollebeke.Begin deze week ergerde schepen voor Sport Geert Bossuyt (SP.a) zich aan het zwerfvuil rond de skateramp. De schepen nam diverse foto's, plaatste ze op zijn facebookpagina met de oproep naar de jongeren toe om wat meer respect te hebben voor de omgeving. Zijn bericht zorgde voor heel wat reacties van stadsgenoten die ook andere plaatsen in Wervik aanstippen waar het heel wat beter kan op het vlak van netheid.Onder meer op het stadsdomein Oosthove en langs de Leieboorden slingert er vaak zwerfvuil rond. Burgerbeweging Proper Wervik is op dat vlak een zegen voor de grensstad. De vereniging die uit enthousiaste milieuvriendelijke vrijwilligers wordt gevormd, bindt alvast op een doeltreffende manier de strijd aan tegen het zwerfvuil in de Tabaksstad.(LVW)