Sinds 2010 kent het bestand van de zeebaars een achteruitgang in de zuidelijke Noordzee. Ter onderbouwing van een herstelbeleid start het Vlaams Instituut voor de Zee deze zomer in wereldprimeur met het volgen van zeebaars met...

Sinds 2010 kent het bestand van de zeebaars een achteruitgang in de zuidelijke Noordzee. Ter onderbouwing van een herstelbeleid start het Vlaams Instituut voor de Zee deze zomer in wereldprimeur met het volgen van zeebaars met zogenaamde combinatiezenders. Het bijzondere aan deze zenders is dat ze niet alleen de aanwezigheid van de vis registreren, maar ook continue metingen uitvoeren van waterdiepte en -temperatuur. De techniek maakt gebruik van zenders en ontvangststations. In 2018 zal het VLIZ bij 40 zeebaarzen onder verdoving een 'combinatiezender' inplanten. Om de data te verzamelen doet het VLIZ een oproep. Ervaren zeebaarsvissers, commercieel of recreatief, kunnen helpen bij het vangen en met zenders uitrusten van deze uitdagende vis. Vissers en strandjutters worden ook gevraagd gevonden zenders op te sturen. Deze zijn feloranje gekleurd en kunnen na sterfte van de vis aanspoelen op het strand. De techniek zelf is niet nieuw. VLIZ werkt al sinds 2014 met een ontvangernetwerk met 170 stations. Sinds de opstart zijn al meer dan 800 dieren van 14 verschillende soorten van een zender voorzien en gevolgd.(BELGA)