Momenteel zijn heel wat kustgemeenten bezig met infrastructuurwerken om de kustlijn te beschermen tegen een duizendjarige storm. Ze doen dat met het verbreden van de kust en met zandsuppleties, het bouwen van keerdammen en golfbrekers, enz.
...