"De Scheldemeersen zijn een parel aan de Schelde in het uiterste zuiden van West-Vlaanderen", begint burgemeester Lut Deseyn (gbA - Gemeentebelangen) van Avelgem. "Meer en meer wordt de aandacht gevestigd op de klimaatverandering, want deze heeft nu al een serieuze impact op ons leven. Zo krijgen we te kampen met enorme droogtes en overvloedige regenval. Het bestuur maakte daarom een aantal weloverwogen keuzes."
...

"De Scheldemeersen zijn een parel aan de Schelde in het uiterste zuiden van West-Vlaanderen", begint burgemeester Lut Deseyn (gbA - Gemeentebelangen) van Avelgem. "Meer en meer wordt de aandacht gevestigd op de klimaatverandering, want deze heeft nu al een serieuze impact op ons leven. Zo krijgen we te kampen met enorme droogtes en overvloedige regenval. Het bestuur maakte daarom een aantal weloverwogen keuzes." Daarom werd er geopteerd om de huidige activiteit op de site Pattyne-Duprez, die dicht bij een natuurgebied ligt op termijn te laten uitdoven en er geen nieuwe industrie te laten creëren, want er was de bedoeling om er een KMO-zone met 13 KMO-units te ontwikkelen. "Dan zouden we echter weer voor 30 tot 40 jaar vastzitten", luidt het. "Het dossier stond al redelijk ver in de uitbouw van KMO-units, nu was het de kans om het te doen. Dit is een unieke stap naar een doorgezet onthardings- en vergroeningsbeleid." De burgemeester dankt de gebroeders Pattyne om de stap samen met het gemeentebestuur te zetten. "Door wederzijds respect is iedereen hier goed uitgekomen." Ze heeft ook een woord van dank voor Intercommunale Leiedal voor dit bijzonder en revolutionair reconversieproject. "We klopten bij streekontwikkelaar Leiedal aan om de site aan te kopen en samen op zoek te gaan naar middelen en methodieken om een groene bestemming mogelijk te maken, want die sluit beter aan bij de open ruimte en de Scheldemeersen in de buurt. De site die 1,3 ha groot is werd op 17 juli door Leiedal aangekocht. Het is de eerste keer dat de streekontwikkelaar een oud bedrijventerrein aankoopt om het integraal in te zetten als groene ruimte en niet om het te herontwikkelen als reconversieproject.Het bedrijf Pattyne-Duprez besloot om zijn activiteiten op de site in fases stop te zetten. Enkele ruimtes op de site worden vanaf volgend jaar niet meer verhuurd. "Het bedrijf zelf blijft op de site actief tot 2030, dus dit heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid van onze 14 werknemers," aldus Kurt en Dirk Pattyne. "Daarna kijken we wat de economie biedt op eventuele andere locaties. We zijn in het verhaal van de gemeente Avelgem meegestapt en begrijpen hun beslissing."Nu gaat de gemeente Avelgem samen met Leiedal op zoek naar financiële middelen en methodes om de site planologisch de juiste bestemming te geven. "In de tussentijd tot de site volledig beschikbaar is kijken we hoe we een meerwaarde kunnen creëren. "Dat kan eventueel door de creatie van een zonnepanelenpark tussen het druk bewoonde centrum van Avelgem en het Industriepark, maar het kan ook bebossing of een educatief verhaal worden. We sluiten in dat gebied niets uit!", aldus Tom Beunens, schepen van Ruimtelijke Ordening in Avelgem en ondervoorzitter van Leiedal. (EDB)