Provincie West-Vlaanderen en het kennis- en onderzoekscentrum voor land- en tuinbouw Inagro hebben woensdag het nieuwe onlineplatform Watertalk.be gelanceerd. Daarvoor werd verzameld aan de Kerkebeek op de Pierlapont in Zedelgem. Aannemer Verhegge demonstreerde terwijl hoe met een kraan de waterlopen worden onderhouden.
...

Provincie West-Vlaanderen en het kennis- en onderzoekscentrum voor land- en tuinbouw Inagro hebben woensdag het nieuwe onlineplatform Watertalk.be gelanceerd. Daarvoor werd verzameld aan de Kerkebeek op de Pierlapont in Zedelgem. Aannemer Verhegge demonstreerde terwijl hoe met een kraan de waterlopen worden onderhouden. Watertalk.be is een website die informeert over het tijdstip en de plaats van onderhoud op onbevaarbare waterlopen. Het voorbije jaar werd dit project op punt gezet door Wim Vandewalle en Piet De Rycke van Provincie West-Vlaanderen. "Onze provincie wordt doorkruist door onbevaarbare waterlopen. Efficiënt waterbeheer en regelmatig onderhoud zijn dan ook noodzakelijk. Het platform Watertalk.be registreert langs welke waterlopen aannemers graaf- en onderhoudswerken uitvoeren. Zo kunnen landbouwers, bedrijven en particulieren snel checken waar en wanneer er werkzaamheden of ruimingswerken staan gepland of bezig zijn.""Bovendien vind je er ook nuttige info over het correct gebruik van de oeverzones. Waterlopen en hun oevers moeten immers altijd vlot toegankelijk zijn", legt Wim Vandewalle uit. Watertalk.be zal mogelijks ook frustraties wegnemen. "De opmerking komt wel eens van landbouwers of particulieren dat ze het niet leuk vinden dat er onaangekondigd aan de waterlopen wordt gewerkt. Daar komt nu met Watertalk.be dus verandering in", vervolgt Bart Naeyaert, gedeputeerde voor Landbouw en Integraal Waterbeleid.Voor een goed beheer van de onbevaarbare waterlopen deelt de provincie de open ruimte met de aangelanden, vaak landbouwers. "Een goede samenwerking is belangrijk omdat in de vijfmeterzone langs deze onbevaarbare waterlopen een wettelijke erfdienstbaarheid geldt die de waterbeheerder toelaat om ten allen tijde deze zone te gebruiken voor de onderhoudswerken.""Die beken passeren niet alleen over landbouwgebied, maar ook langs de tuin van particulieren. Een tuinhuisje neerpoten in die vijfmeterzone bijvoorbeeld is dus een bijzonder slecht idee. Vaak staan particulieren daar niet bij stil, maar uiteraard geldt die vijfmeterzone ook voor hen", benadrukt Bart Naeyaert. De onbevaarbare waterlopen van de provincie worden jaarlijks onderhouden. Goed voor 3.653 km in totaal. Als je rekent dat die aan beide zijden onder handen worden genomen, spreken we over ruim 7.300 km. Het onderhoud van onze waterlopen wordt in het licht van de klimaatsverandering nog belangrijker. Het is dus belangrijk dat onze waterlopen goed onderhouden worden om wateroverlast te voorkomen.Met het project Watertalk wil Inagro ook de boeren ondersteunen en inlichten over de regels die in acht moeten worden genomen wanneer ze naast een onbevaarbare waterloop gehuisvest zijn. "De focus ligt enerzijds op inrichting en beheer van de teeltvrije zone van een meter waarop zowel grondbewerkingen, gewasbeschermingsmiddelen en bemesting verboden zijn.""Anderzijds informeert Inagro over de regelgeving die van toepassing is op specifieke vijfmeterzones. Daarop is geen bemesting toegelaten. Het onderzoeks- en kenniscentrum voert ook onderzoek naar manieren om deze zones alsnog rendabel te maken."Wij namen de proef op de som en wierpen na de persconferentie een blik op watertalk.be. Het stukje onderhoud dat we konden aanschouwen aan de Kerkebeek stond inderdaad al gerapporteerd als gemaaid. De verschillende kleuren op Watertalk.be maken makkelijk duidelijk of het onderhoud al dan niet ingepland is of dat de maaibeurt er al op zit. www.watertalk.be