Er geldt vanaf vandaag een verbod om de waterspeelzone van De IJzerboomgaard te betreden. Die beslissing is genomen nadat er ee...

Er geldt vanaf vandaag een verbod om de waterspeelzone van De IJzerboomgaard te betreden. Die beslissing is genomen nadat er een rode substantie werd opgemerkt. Er is een staalname gebeurd door zowel een privaat labo als de Vlaamse Milieumaatschappij om te achterhalen waar de rode kleur van afkomstig is. Het is nog wachten op de resultaten van het onderzoek. De provincie volgt situatie nauwgezet op en laat het water op regelmatige basis controleren. De speelzone is inmiddels afgezet met hekkens en geven aan dat het verboden is om de waterspeelzone te betreden. Andere delen van het provinciedomein blijven wel toegankelijk.(ACK)