Op de agenda van de gemeenteraad stond onder andere de aankoop van een stuk grond van 399 m² van één van de eigenaars van een woning in de Kwiekmotestraat. Deze straat kampt bij hevige regenval regelmatig met wateroverlast en als één van de oplossingen stelt het met het onderzoek belaste studiebureau Demey voor om achter de woningen een bufferbekken aan te leggen, naast de aanpassing van de riolering. De aankoop van de grond kadert in deze plannen.

Vanuit oppositiekartel Groep 2012 ging raadslid Koen Berton echter op de problematiek door, waarbij hij aangaf dat diverse mankementen aan onder andere een overloopbuis en een terugslagklep de bewoners van de al eerder door waterellende getroffen straten ongerust maakten. Daarnaast gaf hij ook aan dat diverse beken en grachten dichtgegroeid zijn met gras en struiken, wat de doorstroming in gevaar kan brengen. Schepen van waterbeheersing Chris Marreel (CD&V) gaf aan de dit inderdaad een probleem is, maar dat de provincie de komende weken en maanden, naar jaarlijkse gewoonte, de beken en grachten zal ruimen. Schepen Peter Gelaude gaf ook aan dat de gemeente en de provincie nog steeds bijkomende inspanningen leveren om de waterproblematiek op te lossen, onder andere via de concrete plannen voor de aanleg van drie extra droogbekkens in de gemeente.

(JG)