Met het warmtenet is Roeselare een pionier. Nu al voorzien ze met de restwarmte van verbrandingsoven MIROM enkele belangrijke organisaties in Roeselare en binnenkort krijgen vijftien organisaties extra energie da...

Met het warmtenet is Roeselare een pionier. Nu al voorzien ze met de restwarmte van verbrandingsoven MIROM enkele belangrijke organisaties in Roeselare en binnenkort krijgen vijftien organisaties extra energie dankzij het warmtenet. Concreet gaat het om drie vertakkingen verspreid over de stad. "Een vertakking richting Sint-Idesbald en de aan te leggen verkaveling in de Gitsestraat-Honzebroekstraat, richting KMO-zone in de Oostnieuwkerksesteenweg en door het centrum richting Ronde Kom en site Schiervelde", aldus voorzitter MIROM Henk Kindt.Dat komt overeen met tien extra km warmtenet. "Het warmtenet zal dan in totaal 19 km zijn. De uitbreiding vermindert de jaarlijkse uitstoot van CO2 in de stad met 5.800 ton en zorgt voor een bijkomende besparing van 2,5 miljoen liter stookolie. Ter vergelijk, het aantal bomen dat zo gespaard wordt, komt overeen met 20 keer het Sterrebos."De werken beginnen halfweg augustus en duren ongeveer een jaar. "Ze passen volledig in onze doelstelling om een klimaatneutrale stad te worden", aldus Michèle Hostekint.(TD)