De grond werd al in op 12 mei 2005 aangekocht van een boer. Hij mocht het land nog 14 jaar gebruiken. Die overeenkomst loopt af in oktober. Op die manier vindt het agentschap Natuur en Bos meer bereidwillige grondbezitters. "De drempel is voor die mensen op die manier lager. Het gaat vaak over boeren die geen opvolger meer hebben en dus na een tijd hun grond afstaan om te laten bebossen", legt Jan Allegaert uit, boswachter voor het gebied Zuid Vlaamse Heuvels. Het is lang geleden dat nog zo'n stuk aangelegd wordt. Het gebied omvat 8,2 hectare grond. Schepen van Natuur Maria Polfliet (CD&V) liet weten tevreden te zijn met de plannen....

De grond werd al in op 12 mei 2005 aangekocht van een boer. Hij mocht het land nog 14 jaar gebruiken. Die overeenkomst loopt af in oktober. Op die manier vindt het agentschap Natuur en Bos meer bereidwillige grondbezitters. "De drempel is voor die mensen op die manier lager. Het gaat vaak over boeren die geen opvolger meer hebben en dus na een tijd hun grond afstaan om te laten bebossen", legt Jan Allegaert uit, boswachter voor het gebied Zuid Vlaamse Heuvels. Het is lang geleden dat nog zo'n stuk aangelegd wordt. Het gebied omvat 8,2 hectare grond. Schepen van Natuur Maria Polfliet (CD&V) liet weten tevreden te zijn met de plannen. Het gebied ligt langs de Leie en grenst ook aan de Vijve-Trakel, de Leiegoeddreef, de Expresweg en de wijk Hoevelaan. Stad Waregem zal dwars door het bos nog een wandelweg aanleggen. Ook zal een fietsroute aangelegd worden die het jaagpad aan de Leie zal verbinden met de Hoevelaan.Leerlingen van de derde graad uit het Waregemse lager onderwijs en uit het middelbaar zullen op 29 november al voor een deel de eerste inheemse bomen planten. De dag erna mogen ook andere burgers hun steentje bijdragen. Er werd gekozen voor eind november omdat die periode ideaal is voor het wortelen van de bomen. Vanaf 5 juni zal stad Waregem met infoborden en een heuse infostand de omwonenden informeren over de plannen. De infostand is open tussen 15 uur en 19 uur 's avonds.Het stuk bos zal een grote compensatie zijn voor het boomloze centrum van Waregem. In een laatste meting bleek dat slechts 2,5 procent van Waregem bebost is. Dat is bijzonder weinig tegenover het Vlaams gemiddelde van 13,7 procent. Tegenover het West-Vlaams gemiddelde, 3,5 procent, is het minder dramatisch maar nog steeds lager. De stad heeft evenwel een overeenkomst met het Agentschap voor Natuur en Bos, waarbij vrijgekomen landbouwgrond bebost wordt. Maar dat gebeurd niet zo vaak. Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) ziet geen uitweg: "De stad is zodanig volgebouwd. We hebben in onze stad twee longen: het Park Baron Casier en het gebied rond de vijver aan het stadion. Ga maar na, op een kaart kleuren die gebieden groen."Ook bij Natuurpunt zijn positieve stemmen te horen, al mag het voor hen wat meer zijn. "We zijn bijzonder tevreden dat er nieuw bos aangeplant wordt. We zullen nu al onze achterban warm maken om in november mee te helpen. Maar eigenlijk blijft stad Waregem een zielig beestje wat bos betreft. We kennen de stad als een groot stuk beton, er mag heus wat bijkomen. Mocht er voor iedere vierkante meter beton ook een equivalent aantal bos bijkomen, dan zouden we een gat in de lucht springen. We hebben nu een nieuwe schepen voor natuur. De opkomst van Groen tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is een teken aan de wand", legt Peter Depodt, voorzitter van Natuurpunt Waregem en de Milieuraad uit. Hij hekelt nog het feit dat er al 30 jaar sprake is van een stadsrandbos, maar dat er nog steeds weinig van verwezenlijkt is.Ook over de grenzen is Natuur en Bos actief aan het werken aan nieuwe projecten. Zo zal in buurgemeente Wielsbeke langs de Leie een stuk rivierherstel plaatsvinden. (Xander Cottens)