"We kwamen aan de vraag tegemoet door het Polygoonbos in Zonnebeke verder open te stellen. Er is gewerkt aan faciliteiten voor fietsers en het bestaande ruiterpad werd geoptimaliseerd." Recente bospercelen die aangekocht en aangeplant werden ...

"We kwamen aan de vraag tegemoet door het Polygoonbos in Zonnebeke verder open te stellen. Er is gewerkt aan faciliteiten voor fietsers en het bestaande ruiterpad werd geoptimaliseerd." Recente bospercelen die aangekocht en aangeplant werden langsheen de Amontdreef, zijn nu met een breed wandel- en fietspad verbonden met het oudere Polygoonbos. Op die manier wordt het aanbod aanzienlijk verruimd tot 91 ha. Het ruiterpad, dat deels op het wandelpad lag, werd verplaatst naar een afzonderlijk pad. Zo moet het duidelijker zijn wie welke ruimte kan gebruiken. Op die manier wordt het ook handiger om maaibeheer uit te voeren en het vermijdt overbodige kruisbewegingen met wandelaars of fietsers. Veiliger voor iedereen dus.Nu al klinken er zeer positieve reacties van bezoekers over de nieuwe recreatiemogelijkheden. "Als gemeente zijn we heel blij met deze verbeteringen", stelt toerismeschepen Sabine Vanderhaeghen. "De omwonenden en bezoekers van het gebied zullen hier zeker de vruchten van plukken. De openstelling van het Polygoonbos betekent vooral dat zowel burgers als bezoekers meer van de natuur kunnen genieten. Als gemeente zien we dit graag zo verder evolueren", aldus schepen Vanderhaeghen.(NVZ)