Het project Slak-in-Du werd in 2012 opgestart met als doel om de slakkenpopulaties in de Vlaamse duinen, na 26 jaar, opnieuw in kaart te brengen. Maar ook in de rest van het land werden er elk jaar tellingen georganiseerd. Verspreid over België komen ongeveer 190 verschillende soorten land- en zoetwatermollusken voor. Uit de resultaten ...