De foto's van de Spoorbermstraat in Kortrijk spreken boekdelen. Waar tot voor kort struiken, bloemen en planten vrijuit konden groeien, oogt nu bijna volledig kaal. Tot 2017 oogde de berm zelfs als een bos, maar uit veiligheidsoverwegingen moesten die verdwijnen. "Niemand had door hoe dicht onze huizen eigenlijk bij de spoorweg staan", vertelt Steven Bossuyt, een van de buurtbewoners. "We konden hier genieten van al het moois dat de natuur te bieden had. Meer dan 30 jaar kreeg de natuur de kans om de berm om te bouwen tot een habitat voor vele dier- en pl...

De foto's van de Spoorbermstraat in Kortrijk spreken boekdelen. Waar tot voor kort struiken, bloemen en planten vrijuit konden groeien, oogt nu bijna volledig kaal. Tot 2017 oogde de berm zelfs als een bos, maar uit veiligheidsoverwegingen moesten die verdwijnen. "Niemand had door hoe dicht onze huizen eigenlijk bij de spoorweg staan", vertelt Steven Bossuyt, een van de buurtbewoners. "We konden hier genieten van al het moois dat de natuur te bieden had. Meer dan 30 jaar kreeg de natuur de kans om de berm om te bouwen tot een habitat voor vele dier- en plantensoorten. Tot Infrabel een totale kaalslag organiseerde." Vorige week vrijdag was het opnieuw zover. Met gebruik van een klepelmaaier werd alles wat op de berm leeft en groeit, kapot gehakt en weggezogen. "Zaden van kruiden, maar ook insecten en kleine zoogdieren als egeltjes... Alles was plots weg", getuigt Steven. "Dit kleine stukje natuur moet weer helemaal opnieuw beginnen. Nochtans vormt geen enkele plant of struik nog een gevaar voor de veiligheid van de treinen of voorbijgangers."Schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (SP.A) betreurt het drastische groenbeheer van Infrabel, maar staat naar eigen zeggen machteloos. "Infrabel kan en mag volledig autonoom beslissen. In 2017 werden de bomen geveld om laaghangende takken boven de sporen te vermijden", zegt hij. "Ook toen hebben wij als stad gereageerd en vroegen we beter overleg. Wij zijn vragende partij voor een vorm van beheersovereenkomst, uit ecologische overwegingen. Sowieso zijn wij voorstander om de biotoop daar te behouden. Zomaar een berm vol leven wegmaaien, past niet in onze plannen en dient ook weinig nut. Net omdat die struiken en planten geen onveilige situatie creëren. Dit is op zijn zachtst gezegd vrij vreemd." Buurtbewoner Steven Bossuyt vraagt ook de andere leden van de gemeenteraad om verder invloed te blijven uitoefenen op Infrabel om zo tot een natuurvriendelijk beheer van de spoorbermen te komen. "De vele initiatieven op vlak van groen, biodiversiteit en beter leefmilieu doen mij van mijn stad houden", zegt hij. "Ik ben ervan overtuigd dat ook een overeenkomst met Infrabel aan dit mooie lijstje kan worden toegevoegd."Thomas Baeke, woordvoerder van Infrabel, legt uit dat klachten in verband met overgroeiende struiken aan de basis lagen van het kappen en snoeien. "De struiken hinderden auto's, vooral bij het kruisen van tegenliggend verkeer", klinkt het. "Daarnaast werd de spoorberm vrijgemaakt om goede afwatering te verzekering en hebben we de gracht gereinigd." Volgens de woordvoerder is er wel degelijk overleg met lokale besturen. "Met een aantal steden en gemeenten hebben we al een beheersovereenkomst. Wij zijn alleszins bereid om ook met de stad Kortrijk samen te zitten in functie van zo'n overeenkomst", besluit Thomas Baeke.