Ter hoogte van het onbebouwde traject van de zeedijk tussen Raversijde en Mariakerke wordt in de nabije toekomst een 'duin voor dijk' gerealiseerd. Concreet worden er duinen op het strand aangeplant. "Dat zorgt eigenlijk voor drie voordelen", zegt bevoegd schepen Björn Anseeuw (N-VA). "Eerst en vooral zijn duinen een natuurlijke vorm van ku...

Ter hoogte van het onbebouwde traject van de zeedijk tussen Raversijde en Mariakerke wordt in de nabije toekomst een 'duin voor dijk' gerealiseerd. Concreet worden er duinen op het strand aangeplant. "Dat zorgt eigenlijk voor drie voordelen", zegt bevoegd schepen Björn Anseeuw (N-VA). "Eerst en vooral zijn duinen een natuurlijke vorm van kustwering. Op die manier is er een extra bescherming tegen zware stormen."Een tweede voordeel is er eentje voor de tram. Het is een jaarlijkse terugkerend fenomeen: bij stormen liggen de tramsporen meteen vol met zand en kunnen de trams even niet rijden. "Op die manier zullen de sporen zandvrij blijven, al zal dat natuurlijk nog niet voor meteen zijn", zegt Björn Anseeuw."De duinen moeten uiteraard eerst nog groeien. En een derde voordeel is het feit dat we zo extra natuur creëren. Het hele gebied rond het Duinenkerkje en de duinen zijn een zogenaamd GEN-gebied. Dat staat voor Grote Eenheid Natuur."In het verlengde van de Dorpsstraat, ter hoogte van het Duinenkerkje, komt er bovendien een houten platform. Dat platform zal zweven boven het natuurgebied. "Dat zal ook een extra boost zijn voor het toerisme", zegt schepen Anseeuw.Hoe groot de duinen zullen worden, daar zet het stadbestuur geen limiet op. "We planten de duinen aan en laten ze groeien. We zullen niet plots zeggen: nu is het genoeg geweest. Nee, we laten de natuur zijn gang gaan. In feite zal je op de kustbaan dan tussen de duinen rijden, klopt. Al ligt het strand ginder natuurlijk wel een stuk lager."Qua timing kan alles snel gaan. "We zijn momenteel volop bezig met de bestekken op te maken. Volgend jaar zouden we dus kunnen beginnen met de aanplanting", geeft schepen Anseeuw nog mee.