Onder de noemer 'Oostende Oogst' pakt de stad uit met een beleid om het voedselsysteem duurzamer te maken. Er zijn vijf doelstellingen: duurzame en lokale voedselproductie ruimte geven, korte keten verwerking en distributie initiëren en ondersteunen, consumptie van gezond, lokaal en fair geproduceerd voedsel promoten, voedselinitiatieven opzetten die ook aansluiten bij het armoedebeleid en voedseloverschotten verminderen, herverdelen en hergebruiken.
...

Onder de noemer 'Oostende Oogst' pakt de stad uit met een beleid om het voedselsysteem duurzamer te maken. Er zijn vijf doelstellingen: duurzame en lokale voedselproductie ruimte geven, korte keten verwerking en distributie initiëren en ondersteunen, consumptie van gezond, lokaal en fair geproduceerd voedsel promoten, voedselinitiatieven opzetten die ook aansluiten bij het armoedebeleid en voedseloverschotten verminderen, herverdelen en hergebruiken. Het startschot voor de actie werd gegeven in de Tuinen van Stene. Voor de uitwerking krijgt de stad steun van het Europese project 'Foodshift', dat gericht is op een verschuiving naar duurzame voeding: 302.000 euro voor vier jaar (2020-2023). "'Oostende Oogst' verbindt zoveel thema's met elkaar: lokale productie, klimaat, armoedebeleid, landbouw, toerisme, horeca...", zegt schepen van Mens en Milieu Silke Beirens (Groen). "Het enthousiasme voor dit project, dat leeft onder de Oostendenaars, werkt aanstekelijk om meteen de handen uit de mouwen te steken." Om al die projecten op te volgen, heeft de stad een voedselregisseur aangesteld. Kathy Belpaeme kweekt al twintig jaar haar eigen groenten en heeft een grote passie voor lokale voeding.Ondertussen staan er ook al enkele concrete projecten in de steigers. Er is al sinds de vorige legislatuur sprake van, maar nu zal het er eindelijk zijn: een voedselverdeelplatform. "Er zijn heel wat organisaties in Oostende die voor voedselhulp zorgen", zegt schepen Silke Beirens. "Iedereen heeft verschillende bronnen en dat is op zich een log systeem. Daarom neemt de stad graag de regierol op zich. Binnen een paar weken zullen we dit kunnen lanceren."Daarnaast komt er een actieplan voedselverspilling. "Hierbij focussen we vooral op grootkeuken en gezinnen. Enkele woonzorgcentra hebben al heel wat expertise rond dit onderwerp en we werken dan ook graag samen met hen."Nog op de planning: een traject voor de horeca. "Afgelopen zomer hebben we een enquête afgenomen waaruit bleek dat er heel wat interesse is in lokale producten", vertelt de schepen. "Samen met Toerisme Oostende plannen we nu concrete acties. Hiermee willen we ook nieuwe ondernemers aantrekken die innovatief aan de slag gaan met voeding."