In de vorige bestuursperiode werd al het plan opgevat om de Gaverbeek opnieuw zichtbaarder te maken in Waregem. In 2017 organiseerde het stadsbestuur een wandeling en nog andere initiatieven waar burgers van jong tot oud aan deelnamen om mee te denken over de Gaverbeekvisie. Zo bleek dat veel middelbare scholieren, al dan niet afkomstig uit Waregem, niet meer weten dat de Gaverbeek ook door het park van Casier loopt. "En dit terwijl ze er zo regelmatig komen voor de lessen lichamelijke opvoeding", klinkt het bij het stadsbestuur.
...

In de vorige bestuursperiode werd al het plan opgevat om de Gaverbeek opnieuw zichtbaarder te maken in Waregem. In 2017 organiseerde het stadsbestuur een wandeling en nog andere initiatieven waar burgers van jong tot oud aan deelnamen om mee te denken over de Gaverbeekvisie. Zo bleek dat veel middelbare scholieren, al dan niet afkomstig uit Waregem, niet meer weten dat de Gaverbeek ook door het park van Casier loopt. "En dit terwijl ze er zo regelmatig komen voor de lessen lichamelijke opvoeding", klinkt het bij het stadsbestuur. "Deze Gaverbeekvisie is er dus niet van bovenaf gekomen, maar in interactie met de burgers. De Gaverbeekvisie is de kapstok van het hele project. In functie daarvan hebben we nu een studie bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) besteld. Leiedal begeleidt het project. Wanneer de resultaten daarvan bekend zijn, zullen we die ook opnieuw communiceren met de Waregemnaars."Wat de plannen concreet inhouden, is nog niet bekend. "We staan open voor alles, we laten ons verrassen door de studie", zegt schepen Maria Polfliet. "Die moet de beste opties duidelijk maken voor aanpassingen die we kunnen doen om de Gaverbeek zichtbaarder te maken in Het Spei, het bedrijventerrein Deerlijk-Waregem, de hippodroom, het Goed te Nieuwenhove en de hele site rond het jeugdcentrum.""De Gaverbeek is een beetje een handelsmerk van de stad Waregem, maar mensen zijn het contact met de beek verloren. De paarden springen erover, maar velen weten niet meer waar de Gaverbeek nog stroomt in Waregem. Daarom hebben we de Gaverbeekvisie opgemaakt, die past in een breder project, VALYS, dat de ontwikkeling van het hele gebied van de Leievallei voor ogen heeft. Voor de Gaverbeek streven we naar een vallei die aangepast is aan het klimaat met ruimte voor biodiversiteit, kwalitatieve open ruimte, duurzame landbouw en robuuste watersystemen."Ivo Terrens van de VMM: "De laatste tien tot twintig jaar zien we een duidelijke verandering in hoe men kijkt naar water in een stad. Vroeger moesten beken en rivieren nuttig zijn en anders niet in de weg liggen. Ze werden vaak overkapt en door smalle buizen geleid. In Waregem zullen we onderzoeken of we de beek op deze zogenaamde 'zoomzones' (waar men inzoomt op een bepaald gebied, red.) opnieuw kunnen openleggen. Op die manier kunnen we een open zone creëren rond de beek waarbij men opnieuw tot aan het water kan."Bovendien heeft het opnieuw openleggen van de Gaverbeek nog praktische voordelen. Zo kan een open beek beter bufferen bij hevige regenval, het water kan gemakkelijker stijgen. Dit in tegenstelling tot een smalle buis onder de grond. Bij de sterke stroming die ontstaat door hevige regenval, kan van alles worden meegesleurd door de beek en zo'n buis verstopt gemakkelijk. In dat geval heb je sneller een overstroming. Aan de andere kant, bij extreme droogte, zorgt een betonnen buis er ook voor dat water van de beek niet kan opgenomen worden door de bodem. Een open beek is dus beter aangepast om extremen in zowel regenval als in droogte op te vangen. We zien deze trend richting meer open waterwegen overal in Vlaanderen en zelfs in Europa."Schepen Polfliet stelt dat de stad met dit project inderdaad het nuttige aan het aangename koppelt, maar dat het nuttige niet het oogmerk van de studie is. De zichtbaarheid van de Gaverbeek is het belangrijkst. Over de timing van de studie is nog weinig duidelijkheid: "We werken met zogenaamde 'quick wins' op korte termijn en ander acties op lange termijn. Zo zal het stuk rond de hippodroom het moeilijkst zijn om rond te krijgen, andere projecten kunnen dan weer tegen het voorjaar rond geraken.""De aanleg van een extra brugje over de Gaverbeek achter de parking aan de Zuiderlaan, bij het rondpunt, kan snel gerealiseerd worden. We zullen de uithoek van de parking herinrichten om de Gaverbeek daar opnieuw bloot te kunnen leggen, nu verdwijnt ze daar in een buis onder de grond. We wachten tot de bouwwerken er afgerond zijn en tegen het voorjaar zullen we alvast beginnen met de aanleg van het brugje. Dit doen we liever niet terwijl er nog bouwwerken bezig zijn, anders wordt ze toch maar als werfbrug gebruikt."De samenwerkingsovereenkomst met de VMM en Leiedal staat op de agenda van de gemeenteraad van dinsdag. (JF)