In de vorige bestuursperiode werd al het plan opgevat om de Gaverbeek opnieuw zichtbaarder te maken in Waregem. In 2017 organiseerde het stadsbestuur een wandeling en nog andere initiatieven waar burgers van jong tot oud aan deelnamen om mee te denken over de Gaverbeekvisie. Zo bleek dat veel middelbare scholieren, al dan niet afkomstig uit Waregem, niet meer weten dat de Gaverbeek ook door het park van Casier loopt. "En dit terwijl ze er zo regelmatig komen voor de lessen lichamelijke opvoeding", klinkt het bij het stadsbestuur.
...