"De jongste vier jaar is de droogte extreem, en dit reeds vanaf de lente. Slecht voor de natuur en heel slecht voor onze landbouwers", zegt burgemeester Stephan Mourisse (LVP). "Als gemeente zijn we ons hiervan heel bewust en sedert enkele jaren zijn we actief op zoek naar een gedeeltelijke oplossing voor de waterschaarste voor de landbouw. Gedeeltelijk, daar de gemeente niet kan zorgen voor een algemene oplossing. Privé-initiatieven zullen heel belangrijk zijn, zoals opvang van regenwater op het eigen erf, zelfs elke inwoner zal moeten zorgen dat zoveel mogelijk wate...

"De jongste vier jaar is de droogte extreem, en dit reeds vanaf de lente. Slecht voor de natuur en heel slecht voor onze landbouwers", zegt burgemeester Stephan Mourisse (LVP). "Als gemeente zijn we ons hiervan heel bewust en sedert enkele jaren zijn we actief op zoek naar een gedeeltelijke oplossing voor de waterschaarste voor de landbouw. Gedeeltelijk, daar de gemeente niet kan zorgen voor een algemene oplossing. Privé-initiatieven zullen heel belangrijk zijn, zoals opvang van regenwater op het eigen erf, zelfs elke inwoner zal moeten zorgen dat zoveel mogelijk water gebufferd wordt. Eigenlijk zou er geen druppel regenwater nog in zee mogen lopen, behalve mocht er plots een wolkbreuk zijn waardoor we het water niet meer meester kunnen." "De gemeente is op twee pistes aan het werken om te trachten tegemoet te komen aan de waterschaarste van de landbouw. Enerzijds willen we een heel groot waterbuffer langs de Poperingevaart. In de winter kan de Poperingevaart heel hoog staan. Het is een kleintje om dat water te gaan bufferen voor de zomer. Het moet enkel goed bereikbaar zijn voor de landbouwers. Maar voor dit initiatief zijn er twee problemen. Enerzijds hebben we een geschikte locatie nodig, die we maar niet vinden. En daarom, mocht een eigenaar een geschikte locatie ter beschikking hebben, laat het ons gerust weten, we zullen je heel dankbaar zijn", zegt de burgemeester."Tweede probleem is het feit dat de Poperingevaart op grondgebied Vleteren onder het beheer staat van het Vlaams gewest, via de VMM, terwijl we samen met de provincie dergelijk project moeten aanpakken. De provincie staat klaar om het hele dossier te begeleiden, maar kan niet veel doen zolang we geen medewerking krijgen van het Vlaams Gewest. Ofwel wordt het beheer overgenomen door de provincie en kunnen we er tegenaan, ofwel moeten we wat meer medewerking krijgen van het Vlaams Gewest. En de nodige centen. Nog dit jaar moet hiervoor een oplossing komen, anders blijven we ter plaatse trappelen", aldus nog Stephan Mourisse. "Een ander initiatief waar we mee bezig zijn is een groot waterbuffer delven langs de IJzer, op grondgebied Elzendame, en dit in het kader van de herinrichting van de N8. Momenteel loopt een studie over de heraanleg van de N8, en in het kader van dit dossier wordt tevens de aanleg van een groot waterbufferbekken bekeken ter hoogte van de brug over de IJzer. Gemakkelijk bereikbaar en in de winter altijd water genoeg om te bufferen. Dit ware de ideale oplossing, maar we weten allemaal dat het dossier N8 niet van een leien dakje loopt en het nog niet voor morgen zal zijn eer dit bufferbekken aangelegd zal zijn. En ook hier zal het Vlaams Gewest een tandje moeten bijsteken om de nodige centen vrij te maken. Maar het bufferbekken zit mee in de studie en het zal er ooit wel eens van komen zeker? Net zoals de herinrichting van de N8?" (AHP)