Oorspronkelijk aangelegd om te voorkomen dat golven het strand zouden wegspoelen, zijn de strandhoofden door regelmatige zandsuppletie eigenlijk nutteloos geworden.
...