"Oostende wordt een echte maritieme kennishub, ook het VLIZ draagt daar zijn steentje aan bij. Met deze investering nemen we drempels weg waar onderzoekers op zee vaak mee kampen", aldus Viceminister-president en ...