Het is de bedoeling om er de zeewerende duinen te herstellen. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Björn Anseeuw (N-VA) van bevoegd minister Ben Weyts (N-VA). Hij reageert tevreden. "De aankoop en het herstel van deze duinen is een zeer goede zaak voor...

Het is de bedoeling om er de zeewerende duinen te herstellen. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Björn Anseeuw (N-VA) van bevoegd minister Ben Weyts (N-VA). Hij reageert tevreden. "De aankoop en het herstel van deze duinen is een zeer goede zaak voor Oostende: ten eerste is er op die plaats een reëel gevaar voor overstroming. Dat wordt nu vermeden. Maar bovendien beschermt dit duinenherstel ons niet alleen tegen het geweld van de zee, het zorgt voor een meerwaarde voor de biodiversiteit en het natuurlandschap."De betrokken gronden zijn nog in eigendom van voormalige campings. De procedures voor de aankoop van de gronden lopen. "Van zodra de gronden effectief in het bezit zijn van het Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust, kan men starten met het herstel van de duinen", aldus Björn Anseeuw. "Op die manier zullen de gronden hun oorspronkelijke functie terugkrijgen en niet meer dienen voor campings."De gronden zelf liggen in natuurgebied en palen aan het domein Raversijde. "Het herinrichten van deze zeewerende zone zal ook de natuurwaarde verhogen. Onze duinen vormen een onvervangbaar natuurlijk leefgebied voor typische planten en dieren. Deze Vlaamse investering in Oostende is dus dubbele winst voor mens en natuur," besluit het N-VA-parlementslid.(Belga)