Het Kanaal van Ieper wordt al sinds halfweg augustus overwoekerd door kroos. Kroos is een verzamelnaam voor kleine drijvende planten die in korte tijd wateroppervlaktes volledig kunnen bedekken en treffen we vooral aan in voedselrijk (stilstaand) water in vijvers, grachten en vijverpartijen.
...

Het Kanaal van Ieper wordt al sinds halfweg augustus overwoekerd door kroos. Kroos is een verzamelnaam voor kleine drijvende planten die in korte tijd wateroppervlaktes volledig kunnen bedekken en treffen we vooral aan in voedselrijk (stilstaand) water in vijvers, grachten en vijverpartijen.De Vlaamse Waterweg, die naast eigenaar van het Kanaal Ieper-IJzer ook beheerder is, onderneemt nu actie en probeert zoveel mogelijk Dwergkroos af te scheppen van het water. "Dwergkroos is een exoot die zich massaal kan vermeerderen op het water", legt de Ieperse schepen van Miieu Valentijn Despeghel uit. "Dwergkroos kan gigantische oppervlaktes water bedekken waardoor er geen licht meer aan het water kan. Hierdoor valt fotosynthese stil en krijg je een 'dood' water zoals ze zeggen. Daarnaast nemen ze bij het afsterven enorm veel zuurstof weg waardoor je massale vissterftes kan krijgen." Een definitieve oplossing voor het probleem is het afscheppen van het kroos niet. "Is het dweilen met de kraan open? Op zich wel want dwergkroos krijg je hiermee niet weg. Dit is een actie om in de nabije toekomst vissterfte te voorkomen maar de enige structurele oplossing is het Kanaal baggeren zodat je de voedingsstoffen - hoofdzakelijk fosfor en stikstof - voor deze waterplanten kan wegnemen."In augustus leek het probleem in de jachthaven opgelost te zijn, maar het kroos kwam toch terug. "Kroos was door de wind, richting Boezinge geblazen. Echter als de wind draait komt deze terug in de jachthaven te liggen. Het was dus zeker niet weg, maar lag enkel op een andere plaats. Voorlopig zijn er geen problemen omdat alles goed opgevolgd wordt door de dienst leefmilieu van de stad. Twee keer per week meten we zuurstofwaarden in het kanaal. Daarnaast liggen er drie beluchters op het kanaal om constant zuurstof in het water te brengen", besluit de milieuschepen. (TOGH)