Zowel de Belgische Redercentrale, de Vlaamse visveiling en het Maritiem opleidingsinstituut Mercator gaven een duidelijk engagement, melden de partners van het project HAROkit (HAaien en ROggen kit voor identificatie).
...

Zowel de Belgische Redercentrale, de Vlaamse visveiling en het Maritiem opleidingsinstituut Mercator gaven een duidelijk engagement, melden de partners van het project HAROkit (HAaien en ROggen kit voor identificatie).Nadat vorig jaar 'hondshaai' tot 'vis van het jaar' werd verkozen, terwijl die moeilijk te onderscheiden is van de bedreigde 'kathaai', sloegen Natuurpunt, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) de handen in elkaar."Verschillende soorten haaien en roggen zijn vrij moeilijk van elkaar te onderscheiden", zegt Krien Hansen (Natuurpunt). "Een correcte determinatie is dus belangrijk, want sommige haai- en roggensoorten zijn met uitsterven bedreigd." Enkele van de meest bedreigde soorten mogen dan wel beschermd zijn, die bescherming krijgen ze niet als ze verward worden met een niet-beschermde soort, merkt Kevin Vanhalst (ILVO) op.Elk Belgisch vissersvaartuig krijgt nu een map met determinatiefiche en zoekkaarten mee, net als de medewerkers op de visveilingen van Oostende en Zeebrugge. Het determinatiemateriaal, en een educatief filmpje, zal verder ook voor vissers in opleiding gebruikt worden. Voor maritieme wetenschappers biedt de kit tot slot een kans op meer nauwkeurige cijfers, want dialectnamen en officiële namen worden vaak door elkaar gebruikt.Haaien en roggen zijn echte toppredatoren, maar geen doelsoort in de Belgische visserij. "De vissen belanden als bijvangst in de netten", aldus Hansen (Natuurpunt). "Als het om commerciële soorten gaat, kunnen ze worden aangeland en vermarkt in de visveiling."En als ze beter beschermd worden, zal het op termijn meer verantwoord zijn om niet bedreigde soorten zoals 'hondshaai' en 'stekelrog' te consumeren, merkt het VLIZ nog op.(BELGA)