Enkele bomen waren ziek en de meeste populieren waren bovendien te hoog geworden en kaprijk. De bomen stonden er al zo'n 50 jaar en duwden met hun wortels de weg omhoog. Het was dan ook gevaarlijk rijden op deze landweg, die naar het kerkje van Oeren leidt.

Maar niet iedereen ziet het nut van het kappen. Enkele natuurgidsen vinden het niet kunnen dat bomen worden gekapt in de broedperiode. Naast de weg loopt een kleine beek waar nogal wat watervogels broeden. Ook hingen er nestkasten voor torenvalken in enkele bomen.

De Vlaamse Landmaatschappij zegt dat ze vooraf alles heeft gecontroleerd en dat er geen nesten werden gevonden. Natuur en Bos werd eveneens op de hoogte gebracht van de kap door enkele natuurgidsen. In ieder geval zijn vrijdag alle bomen gekapt. De populieren met vrachtwagens afgevoerd. Er zouden geen nieuwe bomen worden aangeplant.

Verontwaardiging is groot bij natuurliefhebbers

Bart Goudeseune uit Veurne is de beheerder van de Facebookpagina 'Stop met het kappen van bomen langs (snel)wegen'. "Wij zijn verontwaardigd over het kappen van de bomen. Onze video heeft op enkele dagen 250.000 mensen bereikt door het massaal delen hiervan omdat de verontwaardiging zo groot is. Tientallen bomen gingen tegen de vlakte. De bomen vielen ernaast in de gracht en ook daar greep de kraan wild om zich heen, waarbij rietvogels en watervogels niet gespaard werden", klinkt het.

"Als natuurburger zou ik graag hebben dat politieke partijen nadenken of dit zomaar kan in het broedseizoen. Ik pleit dan ook dat er een wet komt zodat het kappen van bomen steeds wordt verboden in het broedseizoen. Zelf nam ik contact op met de natuurinspectie, maar de vergunning van de gemeente Alveringem was in orde. Er waren namelijk geen extra voorwaarden opgenomen in de vergunning, zoals bijvoorbeeld niet mogen kappen tijdens het broedseizoen", aldus nog Bart Goudeseune.

(JTV/MF)

Kappen prachtige bomen - 30/05

Gefilmd vandaag! DEEL als je vindt dat er een wet moet komen dat bomen niet gekapt mogen worden in het broedseizoen! Deze prachtige bomenrij (met tientallen prachtige oude bomen) in de Oerenstraat in Alveringem (Westhoek) is vandaag gekapt.... Wie weet hoeveel nesten er waren in de bomen, in het riet, in het water, .... Thanks voor de video Het Alveringems Nieuws!

Geplaatst door Stop met het kappen van bomen langs de snel-wegen op woensdag 30 mei 2018