Precies een maand geleden waren ook al zandkliffen ontstaan. De jongste jaren staat springtij in combinatie met noordwestenwind steevast garant voor klifvorming aan de kust. De kliffen ontstaan omdat het zand wegspoelt. Telkens opnieuw moet het strand opgespoten worden in het kader van de kustbescherming. Dat er kliffen ontstaan, is een teken dat die aanpak werkt, maar structureel is de oplossing dus niet.

Burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe trekt al lange tijd aan de alarmbel. Voor hem werken de zandsuppleties enkel op korte termijn en moeten er ook structurele maatregelen worden genomen. Hij stelt zich ook vragen bij de financiële inspanningen die steeds moeten geleverd worden om het strand opnieuw op te spuiten.

Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) wil onderzoeken wat de beste en meest duurzame kustverdediging is, of het nu op de dijk, op het strand of voor het strand (in zee) is. Weyts meent ook dat de burgemeesters de eerste zijn om te protesteren, maar zelf niet meedenken aan een alternatief.

(Lees verder onder de video)

"Vlaanderen investeert op dit moment in zandsuppleties en als de kustburgemeesters blijven protesteren tegen elke piste die het probleem op een andere manier wil aanpakken, dan zal Vlaanderen ook in de toekomst zand moeten blijven suppleren", klinkt het.

Onlangs werd het idee van een zandeiland, of zandmotor, in zee nog van tafel geveegd. In het nieuw Marien Ruimtelijk Plan is daar geen ruimte meer voor voorzien.

Intussen gaan de gemeentelijke technische diensten opnieuw aan de slag om de kliffen af te breken. De gemeenten vragen wandelaars voorzichtig te zijn. Wie erop loopt, kan namelijk plots wegzakken. Wie eronder wandelt, loopt het gevaar bedolven te worden als een stuk zand afbreekt.

(JVM/BELGA)