Op het strand van Raversyde vond je tot voor kort jonge, begroeide duinen die er op een louter natuurlijke, spontane wijze ontstonden. Wie echter nu gaat kijken vindt er alleen nog een stuk geëgaliseerd strand, platgereden met inzet van de grote middelen. Nochtans werd op een gedeelte van het strand, tussen Raversyde en Mariakerke, vorig jaar een proefproject opgezet dat moet aantonen dat dit natuurlijke proces kan helpen in de strijd tegen de stijg...

Op het strand van Raversyde vond je tot voor kort jonge, begroeide duinen die er op een louter natuurlijke, spontane wijze ontstonden. Wie echter nu gaat kijken vindt er alleen nog een stuk geëgaliseerd strand, platgereden met inzet van de grote middelen. Nochtans werd op een gedeelte van het strand, tussen Raversyde en Mariakerke, vorig jaar een proefproject opgezet dat moet aantonen dat dit natuurlijke proces kan helpen in de strijd tegen de stijgende zeespiegel. Mariene bioloog Francis Kerckhof, verbonden aan het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), reageert boos. "Je kon vorige maand nog vaststellen dat die duintjes na de zware februaristormen dapper hadden standgehouden, wat aantoonde dat ze wel degelijk zand vasthouden, terwijl wat verder langs de kustbaan het zand daarentegen meters hoog op de rijweg en de tramsporen lag. En wat ik vreesde, gebeurde: al dat zand werd met bulldozers en shovels terug op het strand gedumpt. Het strand werd meteen ook voor de zoveelste keer geëgaliseerd - voor de toeristen moet je het trouwens op vandaag nochtans niet doen - en de overgebleven zandduintjes werden meteen ook mee weggebulldozerd zoals vroeger ook al gebeurde. Het is ronduit crimineel om zo'n mooi en vooral interessant experiment naar de knoppen te helpen", zucht Kerckhof.Ook het stadsbestuur reageert ontstemd. Het had destijds gesteld streng te zullen toezien op de afspraken met de aannemers. "Deze werken zijn absoluut niet gebeurd in opdracht van het stadsbestuur", zegt schepen van Milieu Silke Beirens (Groen). "Wij staan voor honderd procent achter het proefonderzoek, dat zelfs in het bestuursakkoord is opgenomen. Er zijn destijds ook heel duidelijke afspraken gemaakt met de betrokken diensten van de Vlaamse overheid zoals Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK): het project moest alle kansen krijgen en de ontstane, begroeide duinen mochten in geen geval weggehaald worden. Wij zullen nu nauwlettend onderzoeken wie hiervoor de opdracht heeft gegeven.""Het is inderdaad heel jammer dat dit is kunnen gebeuren", reageert Peter Vanbesien van Maritieme Dienstverlening en Kust. "Dit was absoluut de bedoeling niet. Een betere communicatie tussen alle betrokkenen, de stad en de aannemer, is blijkbaar nodig." (DVL)