"Tja, we zullen moeten wachten tot binnen 11 jaar, zeker?", verbeet Yves Deckers (68) grappend zijn ontgoocheling om het niet kunnen waarnemen van de (gedeeltelijke) zonsverduistering. Samen met de andere aanwezigen had hij vruchteloos staan hopen dat het dichte wolkendek...