Het grootste project dit jaar is in het Vagevuurbos in Wingene, waar in nauwe samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 1,5 ha nieuw bos aangeplant wordt. "Daarvoor zijn we op zoek naar 60 vrijwilligers. Er worden immers 1.500 bomen en struiken geplant. Naast de aanplant van nieuw bos wor...