Het grootste project dit jaar is in het Vagevuurbos in Wingene, waar in nauwe samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 1,5 ha nieuw bos aangeplant wordt. "Daarvoor zijn we op zoek naar 60 vrijwilligers. Er worden immers 1.500 bomen en struiken geplant. Naast de aanplant van nieuw bos wor...

Het grootste project dit jaar is in het Vagevuurbos in Wingene, waar in nauwe samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 1,5 ha nieuw bos aangeplant wordt. "Daarvoor zijn we op zoek naar 60 vrijwilligers. Er worden immers 1.500 bomen en struiken geplant. Naast de aanplant van nieuw bos wordt er nog een stuk dreef hersteld en doen we heidebeheer en exotenbestrijding.""Ook wordt er nog een omvormingsaanplant gedaan. "Het Vagevuurbos is een Europees beschermd habitatgebied, dat wil zeggen dat er een heel hoge natuurwaarde is. Een aantal percelen bestaat nog altijd uit vrij monotone en dicht begroeide naaldhoutbestanden die aangeplant werden na de Tweede Wereldoorlog. Op meer open plaatsen, ontstaan na eerdere dunningen, worden er verspreid groepjes van 25 loofbomen aangeplant. Op die manier krijgen we in de toekomst op deze percelen ook een bos met een hogere diversiteit en dus natuurwaarde. Met onze vrijwilligers voerden we al sinds tien jaar dergelijke omvormingsaanplantingen uit op Dag van de Natuur. Een stevig werkje want alles moet manueel gebeuren." 's Middags wordt er een picknick georganiseerd in het praatcafé van het Rode Kruis opvangcentrum. "We spreken om 9 uur af op de parking naast het opvangcentrum, Boskapeldreef 6 in Wingene." Desgewenst kan je ook deelnemen voor een halve dag.