"Het rapport geeft een overzicht van belangrijke natuurobservaties in het Zwin in 2019. Het is de opvolger van de eersteling die begin dit jaar verscheen over 2018", vertelt Ina Dewasch, directeur van het Zwin Natuur Park. "Wat er anders is dan vorig jaar? Het rapport is dikker en nog mooier, maar dat laatste is subjectief", glimlacht eindredacteur Wouter Faveyts.
...

"Het rapport geeft een overzicht van belangrijke natuurobservaties in het Zwin in 2019. Het is de opvolger van de eersteling die begin dit jaar verscheen over 2018", vertelt Ina Dewasch, directeur van het Zwin Natuur Park. "Wat er anders is dan vorig jaar? Het rapport is dikker en nog mooier, maar dat laatste is subjectief", glimlacht eindredacteur Wouter Faveyts. "In een fantastisch natuurgebied als het Zwin is er altijd wat te beleven, wat het mogelijk maakt om elk jaar een interessant natuurrapport op te maken. Het uitgangspunt van het Natuurrapport is dat het in de eerste plaats gebaseerd is op wetenschappelijke informatie. De inhoud moet voldoende toegankelijk zijn, zodat elke lezer er zijn of haar gading in vindt: onze eigen gidsen, de sterk geïnteresseerde natuurkenner met veel voorkennis, maar ook de geïnteresseerde leek. Het gaat om kennisdeling over doorgedreven wetenschappelijk onderzoek, maar ook om leuke weetjes over een bepaalde soort of soortgroep. Het is een allesbehalve zwaar wetenschappelijk rapport, want het is geschreven op een vlot leesbare manier.""Verschillende diergroepen hebben een apart hoofdstuk in het rapport. In het licht van de status van het Zwin als 'Internationale Luchthaven voor Vogels' hoeft het niet te verbazen dat vogels het meest prominent in beeld komen, maar ook andere diergroepen worden niet vergeten", aldus directeur Dewasch. "2019 bood twee absolute topmomenten", weet Wouter Faveyts. "Voor een aantal trekvogels, zoals meeuwen, steltlopers en de terugkeer van strandplevier als broedvogel, was het een uitmuntend jaar. Er waren veel broedparen. Die hebben ook met succes gebroed en veel jongen grootgebracht. Een ander topmoment was het bezenderen van drie van onze ooievaars, toch het vlaggenschip van het Zwin Natuur Park. Door de zender kunnen we hen dagelijks volgen. In ons Natuurrapport kan je verder ook lezen over de succesvolle '1.000-soortendag', over de spectaculaire vogeltrek in het voorjaar van 2019 en over een succesvol jaar voor het Zwin-vogelringstation met ruim 6.000 geringde vogels. Verder komen een kleurringproject met zwartkopmeeuwen en de herintroductie van de rugstreeppad in het Zwin aan bod. Opvallend is de ontdekking van een in België uitgestorven gewaande korstmossensoort."Het Zwin Natuurrapport 2019 telt 172 pagina's en is rijk geïllustreerd met sprekende foto's die bijna allemaal in het Zwin zijn genomen. Het rapport is te koop in de Zwinshop in het Zwin Natuur Park en in het Tolhuis, het informatiecentrum van de Provincie West-Vlaanderen. (DM)