In het voorjaar van 2013 al werd het centraal wandelpad aangelegd met toegangsplein en wadi's. Aan de kant van de Kapelstraat werden de struiken en afsluitingen verwijderd. In de winter van 2013-2014 w...

In het voorjaar van 2013 al werd het centraal wandelpad aangelegd met toegangsplein en wadi's. Aan de kant van de Kapelstraat werden de struiken en afsluitingen verwijderd. In de winter van 2013-2014 werden ook nieuwe struikengroepen aangeplant.In de tweede fase wordt het deel naast het Astridgebouw afgewerkt. De oude, zeshoekige dahliatuinen krijgen een nieuwe invulling door de aanleg van zes ovale tuinen, verbonden door slingerende paden. Tussen deze tuinen komen lage duintjes met gras en struwelen. Aan de rand worden bijkomende laagtes aangelegd, voor het overtollige water in de winter en het voorjaar."In 2015-2016 zal dan ook het oostelijk deel richting De Haan worden aangepakt", aldus milieuschepen Jens Vanhooren. "Het park zal na de aanpassingen een aangename plek om te vertoeven worden. Ze ligt centraal in de toeristische zone en dit is zeker een meerwaarde voor Bredene. Het wordt een open ruimte waar mensen zich kunnen ontspannen en genieten van de rust en de natuur."(JC - Foto JC)