"Beide ongevallen werden gemeld door personen die niet betrokken waren maar de dode dieren hebben aangetroffen", zegt woordvoerder Glenn Verdru van de politiezone Arro Ieper. "Voor zover wij weten zijn er geen gewonden. Bij het ongeval in Heuvelland waren er wel brokstukken van een wagen, wat doet vermoeden dat de schade aan het voertuig aanzienlijk was."
...

"Beide ongevallen werden gemeld door personen die niet betrokken waren maar de dode dieren hebben aangetroffen", zegt woordvoerder Glenn Verdru van de politiezone Arro Ieper. "Voor zover wij weten zijn er geen gewonden. Bij het ongeval in Heuvelland waren er wel brokstukken van een wagen, wat doet vermoeden dat de schade aan het voertuig aanzienlijk was." In Heuvelland is er sprake dat het om een hert ging dat aangereden werd. "Maar naar waarschijnlijkheid gaat het toch om een ree", vervolgt Glenn. "In Zillebeke betreft het een ree met haar jong. Reeën zijn kleiner dan herten. De laatste jaren zien we stijging van het aantal ongevallen met wild maar de meeste ongevallen worden niet gemeld. Dit komt omdat enkel personen met een omniumverzekering baat hebben bij het melden. Zonder omnium is de schade voor de aanrijder. Er is dus een vermoedelijk een aanzienlijk aantal ongevallen waar we geen zicht op hebben. Concrete cijfers geven is dus moeilijk."Voorzichtigheid is dus geboden, zeker in deze tijd van het jaar. "Normaal bij het begin van de lente zien we een stijging als de dieren een nieuw territorium zoeken. Ook tijdens de bronstperiode kan er een verhoging in het risico zijn. Recent zijn de populaties sterk toegenomen en over zowat de hele zone is er nu wild. Gepaste snelheid in bosrijke gebieden is de belangrijkste maatregel om dergelijke ongevallen te voorkomen."De politie vraagt om aanrijdingen met groot wild toch te melden. "Aanrijdingen zijn een belangrijke indicator om eventueel bijkomende veiligheidsmaatregelen te voorzien bijvoorbeeld rasters, meer signalisatie... Een melding is ook aangewezen als het dier nog leeft of als het dode dier op een plaats ligt die het verkeer kan hinderen", besluit Glenn Verdru. Ook Natuurpunt, het departement Omgeving van de Vlaamse overheid en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) roepen op om ongevallen met grote wilde dieren te melden. "Ook wie zelf niet betrokken was bij een ongeval, maar een aangereden dier langs of op de weg ziet liggen kan dat melden via dierenonderdewielen.be", zegt Diemer Vercayie, coördinator van het project Dieren onder de wielen. "Met gegevens over plaats, diersoort en tijd van het jaar van wildongevallen is het mogelijk om zwarte punten te identificeren. Met die informatie kan de overheid aan de slag om preventieve maatregelen te nemen, maar daarmee is het ook mogelijk om waarschuwingen in te bouwen in autonavigatiesystemen. Er bestaan al dergelijke applicaties voor smartphones in landen waar registratie van wildongevallen verplicht is."Als er toch een dier op de weg springt is het belangrijk om op een veilige manier te remmen. "Het is erg belangrijk om niet uit te wijken want dan riskeer je een tegenligger of een boom langs de weg te raken en dan zijn de gevolgen voor de inzittenden van de auto veel erger", vervolgt Diemer Vercayie. "Raak gewonde of dode dieren niet aan en hou afstand, want gewonde dieren zullen zich instinctief proberen verdedigen. Contacteer een opvangcentrum voor wilde dieren (VOC) zodat zij de gewonde dieren kunnen vangen en verzorgen. Aanrijdingen gebeuren vooral bij schemering en waar wegen door bossen lopen. Waar het verkeersbord A27 (driehoekig met springend hert) geplaatst is, steken grote wilde dieren regelmatig de weg over. In april en mei is er een piek in het aantal aanrijdingen met reeën omdat jonge bokken verstoten worden en een eigen leefgebied moeten zoeken. In de schemering, in april en mei en in zulke regio's is het erg belangrijk om snelheid te minderen en waakzaam te zijn." (TOGH)