In West-Vlaanderen bestaat slechts 3,5 procent van de oppervlakte uit bos. Onze provincie is daarmee de meest bosarme provincie van Vlaanderen. Dat is ook provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke (N-VA) uit Menen niet ontgaan: "Met het concept Tiny Forests kun je kleine oppervlakten bebossen. Het provinciebestuur laat weten meer te willen inzetten op extra natuur buiten de eigen provinciedomeinen. Tiny Forests kunnen hier een onderdeel van uitmaken.

Tennisveld groot

Deze minibosjes bestaan uit inheemse bomen en struiken en hebben de grootte van een tennisveld, een kleine 200 vierkante meter. "De ongeveer 600 bomen mogen minimaal tien jaar ongestoord groeien op verrijkte grond", legt Sigrid Vandenbulcke uit. "Zo heb je na tien jaar het effect van een honderdjarig bos. Deze kleine bossen zijn 30 keer dichter begroeid en honderd keer meer biodivers dan traditionele bosplantsoenen. Dat betekent dertig keer zo veel zuurstofproductie en CO2-opname."

Oudenaarde is de eerste stad in Vlaanderen die hierop inzet, in Nederland zijn er al 21 dergelijke bosjes. Volgend jaar komen er nog 50 bij. Ook in West-Vlaanderen staan op dit moment Roeselare en Brugge open voor dit concept. Het kwam overwaaien uit India, Pakistan en Amerika.

Stapstenen

Het provinciebestuur laat weten alvast meer te willen inzetten op natuurverbinding buiten de provinciedomeinen, onder meer door deze Tiny Forests. "Die zijn er net om buiten die grotere natuureenheden ook voor extra biodiversiteit te zorgen. Zo creëren we stapstenen die soorten laten migreren tussen de grotere natuureenheden", laat gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe weten als antwoord op de vraag van provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke.

"In de provincieraad wordt regelmatig de aankoop van kleine stukjes grond goedgekeurd. We kunnen onderzoeken of deze stukjes Tiny Forest in aanmerking komen. Gronden langs de Leie in Lauwe of naast Groene Assen zoals de Kezelbergroute en het Guldensporenpad kunnen in aanmerking komen", aldus raadslid Sigrid Vandenbulcke. Zij hoopt dat de provincie de motor kan zijn om dit uit te rollen, samen met de West-Vlaamse gemeentes, de West-Vlaamse bosgroepen en private eigenaars.