Voor strikt noodzakelijke behoeften kan er in Tielt nog water opgepompt worden uit de waterlopen (water voor dieren, gewassen ....). Tielt behoort immers niet tot het IJzerbekken maar deels tot het Leiebekken, het bekken van de Gentse kanalen en het bekken van de Brugse polders.

In de bufferbekkens van het stadsbestuur mag er enkel vanuit de voorziene aanzuigputten water genomen worden, niet rechtstreeks uit het bufferbekken. Deze bufferbekkens staan echter reeds droog. Uit de visvijvers (Ringlaan, stadspark Mulle de Terschueren ...) mag er geen water gepompt worden en Grachten mogen nooit volledig afgedamd worden. Ook in de waterlopen mogen geen dammen aangelegd worden zonder toestemming van de provinciale dienst waterlopen.

(red)

Voor strikt noodzakelijke behoeften kan er in Tielt nog water opgepompt worden uit de waterlopen (water voor dieren, gewassen ....). Tielt behoort immers niet tot het IJzerbekken maar deels tot het Leiebekken, het bekken van de Gentse kanalen en het bekken van de Brugse polders.In de bufferbekkens van het stadsbestuur mag er enkel vanuit de voorziene aanzuigputten water genomen worden, niet rechtstreeks uit het bufferbekken. Deze bufferbekkens staan echter reeds droog. Uit de visvijvers (Ringlaan, stadspark Mulle de Terschueren ...) mag er geen water gepompt worden en Grachten mogen nooit volledig afgedamd worden. Ook in de waterlopen mogen geen dammen aangelegd worden zonder toestemming van de provinciale dienst waterlopen. (red)