Concreet investeert minister Demir in projecten die zorgen voor vergroening en het klimaatrobuuster en biodiverser maken van de bebouwde omgeving in Vlaanderen. Meer bepaald voor Poperinge komt het neer op een investering van 220.998 euro.
...

Concreet investeert minister Demir in projecten die zorgen voor vergroening en het klimaatrobuuster en biodiverser maken van de bebouwde omgeving in Vlaanderen. Meer bepaald voor Poperinge komt het neer op een investering van 220.998 euro."Bij N-VA Poperinge zijn we ons zeer goed bewust van de impact van de klimaatverandering. We moeten ons voorbereiden op de gevolgen die soms nu al zichtbaar zijn. Met de steun van de minister zetten we alvast een stap in goede richting om onze stad groener en leefbaarder te maken", zegt gemeenteraadslid Jean-Marie Blondeel.Bevoegd minister Demir sluit zich daar volmondig bij aan. "Steden en gemeenten die de oppervlakte lokale vergroening doen stijgen, verharde oppervlaktes verwijderen en investeren in biodiversiteit dragen in onze verstedelijkte gebieden sterk bij tot klimaatmitigatie (matiging, verzachting, vermindering, red.) en -adaptatie en vinden in mij een partner", aldus de minister."Vermoedelijk gaat dit over het vergroenen van een betonstrook in de Trappistenweg", zegt schepen en Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V). "We dienden dat project in op 6 mei van dit jaar. Maar het zou ook kunnen gebruikt worden voor de vergroening van onze begraafplaatsen." De steun voor Poperinge kadert in een subsidieronde van maar liefst 8,6 miljoen euro voor 69 klimaatprojecten op Vlaams grondgebied.(AHP)