De afsluiting houdt niet in dat het niet meer mogelijk zal zijn om de doorsteek te maken of om er vrij rond te wandelen, want meteen werd ook een houten doorsteek voorzien. Vanop die houten doorsteek, die door de duinen loopt, zal de gebruiker bovendien een prachtig zicht krijgen over het natuurreservaat, zee en strand. Het afsluiten van strand en duinen en omvorming tot strandreservaat is het sluitstuk van het zogenaamde beheerplan IJzermonding. Het beheerplan omvatte veel meer zaken, waaronder de afbraak van het oude mosselkot, het afgraven van de opgespoten terreinen, het aanleggen van begrazingsblokken met schapen en niet in het m...

De afsluiting houdt niet in dat het niet meer mogelijk zal zijn om de doorsteek te maken of om er vrij rond te wandelen, want meteen werd ook een houten doorsteek voorzien. Vanop die houten doorsteek, die door de duinen loopt, zal de gebruiker bovendien een prachtig zicht krijgen over het natuurreservaat, zee en strand. Het afsluiten van strand en duinen en omvorming tot strandreservaat is het sluitstuk van het zogenaamde beheerplan IJzermonding. Het beheerplan omvatte veel meer zaken, waaronder de afbraak van het oude mosselkot, het afgraven van de opgespoten terreinen, het aanleggen van begrazingsblokken met schapen en niet in het minst, het verbeteren van de infrastructuur. De maatregelen komen er onder andere omdat wandelaars of recreanten die de hond uitlaten, zo de broedende vogels storen. Daarom ook dat het strand vanaf de laagwaterlijn tot en met de zeereepduinen niet meer vrij toegankelijk is. Er zijn wel nog mogelijkheden om door het gebied te passeren tijdens natuureducatieve wandelingen. De afdeling Kust en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid hebben een alternatief voorzien voor de wandelaars en hebben de bestaande trapjes en oversteken die er vroeger al waren, vervangen door een mooie houten oversteek.Door de afsluiting is een grote strandzone geschapen die zowel bij eb als bij vloed optimale rust biedt aan de vele kustvogels die er vertoeven. Enkele van de vogelsoorten die er te vinden zijn, zijn de strandplevier, de dwergstern en de bontbekplevier, maar ook wintervogels als de sneeuwgors en strandleeuwerik kunnen er veel meer aan hun trekken komen. We vroegen schepen voor Leefmilieu Kris Vandecasteele (CD&V) naar zijn mening over de hele operatie. "Ik vind dit persoonlijk een heel goede zaak, want er wordt aan de dieren de gelegenheid gegeven om uit te rusten en bovendien blijft het mogelijk om via een rondgang van Nieuwpoort naar Westende te wandelen. Vanaf het veerpont kan men via het achterliggend pad richting vuurtoren trekken en dan door middel van de brug de duinen oversteken tot op het strand. Van daaruit kan men richting Westende. Het is ook een unieke gelegenheid voor vogelspotters om de dieren vanop afstand gade te slaan." Ondertussen wordt ook nog ijverig verder gewerkt aan de stormvloedkering die bescherming moet bieden bij zware stormen en hoge waterstanden. Daarnaast wordt er nagegaan hoe het voor zowel de fietsers als de wandelaars aangenamer kan worden gemaakt. De reeds uitgevoerde werken hebben in alle geval al hun vruchten afgeworpen, want er worden steeds meer zeehonden waargenomen in de IJzermonding en het is de bedoeling dat ook deze dieren in het nieuwe stuk strandreservaat zullen kunnen uitrusten. Volgens de initiatiefnemers zal, eens de werken volledig voltooid zijn, het natuurreservaat de Ijzermonding een ware facelift hebben ondergaan. In de Ijzermonding loopt trouwens een educatief parcours dat de wandelaar alle geheimen vertelt over eb en vloed, de zeehonden en de bodemdiertjes in slikken en schorren. Het parcours is bereikbaar vanaf de Halvemaanstraat.